Özel Beyaz Bireysel Gelişim ve Aile Danışma Merkezi - 0212 231 6112 / 0532 201 4180
ŞENİZ PAMUK Uzman Klinik Psikolog ve Aile Danışmanı

       

      

 • 1981 yılında Üsküdar Amerikan Kız Lisesi'ni bitirdikten sonra bir yıl İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü'nde eğitim almıştır.

 • 1985 yılında Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nü bitirmiştir. Bu dönemde, Prof. Dr. Çiğdem Kağıtçıbaşı tarafından yürütülen "Çok Yönlü Okul Öncesi Eğitimi, Çocuk Gelişimi ve Anne Eğitimi" araştırması, Prof. Dr. Ayhan Koç tarafından yürütülen "Eğitim Düzeyi ve Dil Gelişimi" araştırması gibi çeşitli projelerde görev almıştır.

 • 1987 yılında, Boğaziçi Üniversitesi Klinik Psikoloji Lisansüstü Programı'nı "İlkokul Döneminde Aynı Cins ve Karşı Cinsten Çocukların Birbirlerini Algılamaları" konulu tezi ile bitirmiştir.

 • Bu dönemde, üniversitenin düzenlediği çeşitli kongrelerin organizasyonunda çalışmış, Prof. Dr. Güler Fişek yönetimindeki "Türk Ailelerinin Yapısı" araştırmasında da görev almıştır.

 • Freiburg Üniversitesi'nde bir dönem doktora çalışmalarına devam eden Pamuk'un doktora tezinin konusu "Alman ve Türk Boşanmış Anne ve Çocuklarının Boşanmayı Algılamaları"dır.

 • Çocuklarla klinik alandaki çalışmalarına lisansüstü eğitimi sırasında İstanbul Tıp Fakültesi Çapa Çocuk Psikiyatrisi Kliniği'nde başlamış, aynı dönemde bazı okulöncesi kurumlarda da danışmanlık yapmıştır.

 • Lisansüstü eğitimini tamamladıktan sonra, Özel Robert Lisesi Çocuk İnceleme Merkezi'nde iki yıl eğitimci olarak çalışmış, bu sırada Davranış Bilimleri Enstitüsü Çocuk ve Genç Birimi'nin kuruluşuna katkıda bulunmuştur. 2008 yılına kadar bu kurumda terapist olarak çalışmış, dönemsel olarak bölüm sorumlusu ve WEB sorumlusu olarak da görev yapmıştır.

 • Genç terapistlerin eğitimlerinde rol üstlenmiş, "Mesleğe Hazırlık" programlarının hazırlanması ve uygulanmasının yanında, birçok proje ve yayının oluşumunda yer almıştır.

 • Dışavurumcu sanat terapisi, EMDR ve çeşitli travma terapileri, bilişsel-davranışçı terapi, aile terapisi, dinamik terapiler alanlarında çok sayıda eğitime katılmış ve sertifika almaya hak kazanmıştır.

 • 2005 yılında başladığı psikanalizini 2012 yılında tamamlamıştır.

 • 2006-2008 yılları arasında Rorschach ve Projektif Testler Derneği’nin bünyesinde Uzm. Psk. Neslihan Zabcı’dan “Çocuğun Ruhsal Dünyasının Projektif Testlerle Değerlendirilmesi Eğitimi”ni almıştır.

 • 2010- 2015 yılları arasında Beykoz Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu’nda 13-18 yaş arasındaki gençlere yönelik gönüllü terapi çalışmaları yürütmüştür.

 • 2015 yılından beri İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı bünyesinde Suriyeli kadınlara yönelik sanat terapisi grup çalışmalarını yürütmektedir.

 • Çeşitli okullarda ve kurumlarda profesyonellere ve anne-babalara yönelik eğitimler vermeye devam etmektedir.

 • 2014 yılından beri Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programları Çocuk-Ergen Alt Dalı’ndaki terapist adaylarına yönelik süpervizyon ve dış staj desteği sunmakta ve alanla ilgili atölye çalışmaları gerçekleştirmektedir.

 • 2017 yılında Türk Psikologlar Derneği’nden WISC-IV eğitimini almıştır. -Temmuz 2008' de Özel Beyaz Bireysel Gelişim ve Aile Danışma Merkezi'ni kurmuştur ve halen çalışmalarını bu merkezde sürdürmektedir.

 • 2020 yılında Çocuk ve Ergenler için Şema Terapisi eğitimine katılmış ve sertifika almaya hak kazanmıştır.

 • 2021 yılında "Korku Çağında Çocuk Yetiştirmek" adlı kitabını kaleme almıştır.