Özel Beyaz Bireysel Gelişim ve Aile Danışma Merkezi - 0212 231 6112 / 0532 201 4180
Eklenme Tarihi: 30 Mart 2021
Güncellenme Tarihi: 30 Mart 2021

ÖZEL BEYAZ BİREYSEL GELİŞİM VE AİLE DANIŞMA MERKEZİ DANIŞAN İLETİŞİM FORMU AYDINLATMA METNİ
Özel Beyaz Bireysel Gelişim ve Aile Danışma Merkezi olarak Danışanlarımızın kişisel verilerinin korunması en büyük önceliklerimizden biridir. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu sıfatıyla Davranış Özel Beyaz Bireysel Gelişim ve Aile Danışma Merkezi Ltd. Şti. ( Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir. Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere, www.beyazpsikoloji.com’ndan ulaşabilirsiniz.
Kişisel Veriler ve İşleme Amaçları
İletişim formu aracılığı ile tarafımıza ilettiğiniz kimlik bilgileriniz, iletişim bilgileriniz ve sağlık bilgileriniz, Şirketimiz tarafından sunulan hizmetlerden danışanlarımız faydalandırmak için gerekli çalışmaların ilgili birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi; Danışan ilişkileri yönetim süreçlerinin yerine getirilmesi amaçlarıyla, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında işlenmektedir.
Müşterilerin Açık Rızası Doğrultusunda İşlenecek Kişisel Veriler ve İşleme Amaçları
Taleplerinizin tarafımıza iletilmesi kapsamında tarafımıza iletebileceğiniz sağlık verileriniz, taleplerinizin Şirketimiz tarafından karşılanması, sorularınızın yanıtlanması, ilgili departman ve terapistlerimize iletilmesi amaçlarıyla açık rızanızın temin edilmesi şartıyla işlenebilecektir.
Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
Elde edilen özel nitelikli kişisel verileriniz 3. taraflara aktarılmamaktadır.
Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve İşlemenin Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz işbu iletişim formu aracılığıyla, elektronik yöntemlerle toplanacaktır. Toplanan kişisel verileriniz Kanun’un 5. maddesinde yer alan sözleşmenin kurulması veya ifası, bir hakkın tesisi, kullanılması ve korunması ve İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaati hukuki sebeplerine dayanarak otomatik yolla işlenebilecek ve paylaşılabilecektir.
Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi kapsamında haklarınız aşağıdaki gibidir.

Sayılan haklarınıza yönelik başvurularınızı, ozelbeyazdanisma@hs01.kep.tr e-posta adresine göndererek kullanabilirsiniz. Talebiniz mümkün olan en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Talebinize konu işlemin yerine getirilebilmesi için ek bir maliyet gerekmesi durumunda, kişisel verileri koruma kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.