Özel Beyaz Bireysel Gelişim ve Aile Danışma Merkezi - 0212 231 6112 / 0532 201 4180

     

 

      Uzmanlar tarafından gerekli görüldüğünde çocuklara yönelik nöropsikolojik, bilişsel ve duygusal değerlendirmeler çeşitli ölçme araçları kullanılarak yapılabilir. Nöropsikolojik ve bilişsel değerlendirme araçları sayesinde zeka, nörogelişim, hafıza, dikkat gibi alanlar değerlendirilir ve çocuğun bilişsel süreçleri hakkında bilgi sahibi olunur. Aile, okul ve uzmanlar çocuğun bilişsel olarak ne durumda olduğunu, hangi şekilde daha iyi öğrenebildiğini, eğer zorluk yaşıyorsa bu zorluğun hangi alandan kaynaklandığını öğrendikten sonra çocuğun ihtiyacına yönelik bir yol izleme şansı elde edilir. Bazen uygulanması için aileye ve okula öneriler verilir. Bazen de klinik bir çalışma yapılması gerekirse eğitsel bir psikoterapi süreci önerilir.

     Duygusal gelişimi değerlendirme yolu olarak projektif testleri kullanmayı tercih etmekteyiz. İç dünyada neler olup bittiğini anlamak ve bilinç dışının çocuğa ve gence etkilerini görebilmek için hikayeler ve resimlerden yararlanmaktayız. Çocuğun ve gencin duygusal olarak nasıl bir gelişim gösterdiği anlaşıldıktan sonra eğer gerekiyorsa duygusal gelişim psikoterapi çalışmasıyla desteklenebilir.

 

Nöropsikolojik Testler:

Moxo Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Testi

 

Bilişsel Testler:

 WISC-IV: Wechsler Çocuklar İçin Zeka Ölçeği IV
 

Projektif Testler:

   CAT- Çocuklar için Algı Testi

    TAT- Tematik Algı Testi

    Rorschach Testi

 

Projektif Çizim Testleri:

    Bir İnsan Çiz Testi

    Bir Aile Çiz Testi

    Bir Ağaç Çiz Testi

    Bir Ev Çiz Testi