Bireysel-Davranışçı Terapi

Öncelikle kişinin verimsiz inanış ve davranışlarını saptamaya ve bunların yerine kişiye kendi açısından daha uyumlu, daha verimli inanış ve davranışları kazandırmaya yönelik olarak çalışmaktadır.Bu yaklaşım, kişinin yaşad...

Oyun Terapisi

Kendini konuşarak ifade etmekte zorlanan çocuklar ve küçük yaş grubundaki çocuklarla sıklıkla kullanılan bir yöntemdir. Oyun terapisinde, iletişim aracı oyundur.Oyun terapisinde, terapistin katılımcı, yönlendirici olduğu ve olmadığı değişi...

Psikanalitik Psikoterapi

Psikanalitik psikoterapi, Sigmund Freud’un kurucusu olduğu Klasik Psikanaliz’den doğmuştur. Psikanalitik psikotearpide, terapist ile danışan karşı karşıyadır, divan yoktur ve haftada en az bir defa olmak üzere görüşme sayısı terapist tarafın...

EMDR

(Eye Movement Desensitization Reprocessing/Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme), gerçekte yaşanmış ya da yaşanmamış olaylara bağlı olarak, kişide oluşan şiddetli olumsuz duygulanımları işlemeyi amaçlar. Olumsuz bir deneyim sonuc...

Aile terapisi

Bu alanda birçok değişik anlayış ve yaklaşım bulunmakla beraber, genel anlayış, aileyi bir bütün sistem olarak ele almak ve sorunun çözümü için ailenin katılımını sağlamaktır. Terapist, sorunun tanımlanması ve aile bireyleri için ne anla...

Dışavurumcu Sanat Terapisi

Sanat, her dönemde kişilerin duygularını, düşüncelerini ifade etmeleri amacıyla kullandıkları bir araçtır. Sanatın bir terapi aracı olarak kullanılması da bu gerçeğe dayanır. Sanat terapisi, kişilerin yaşantılarını dışa vurmak ve işlemek iç...