Yetişkinlere Yönelik Eğitimler

Eğitim ve Seminerler / / /

"HİÇ BİR İŞİMİ YETİŞTİREMİYORUM, HER ŞEYİM DARMADAĞIN": YETİŞKİNLİKTE DİKKAT BOZUKLUĞU GRUP ÇALIŞMASI:

Çalışmanın amacı: 

 • Unutulan faturalar, gecikilen randevular, yetiştirilemeyen projeler, sonradan pişman olunan kavgalar. Dikkat eksikliği ve dürtüsellik, çocukluk döneminde başlayıp yetişkinlik dönemine taşınan özellikler. Kişi yaşça büyümüş olsa da, bu özellikleri onun okul, iş ve özel yaşamını etkilemeye devam ediyor. Yaşamın kalitesini ve verimini arttırmak için dikkat eksikliği ve dürtüselliği olan kişilerin bazı becerilerini geliştirmek üzere bilinçli bir çaba harcamalarında yarar var.
Çalışmanın formatı: 
 • Yetişkinlikte dikkat eksikliği ve dürtüsellik kendini nasıl gösterir?
 • Değerlendirmeler
 • Üzerine gidilmesi gereken alanlar nelerdir:
 • Dikkat 
 • Hafıza
 • Öfke kontrolü
 • Zaman yönetimi
 • Aşırı kaygı
 • Planlama
 • İlişkiler
 • Bekleme, sabretme, dayanma
 • Bu alanlarda yaşanan zorluklarla nasıl baş edilir? gibi başlıklar çerçevesinde sohbet, kişisel paylaşımlar, müdahale yöntemleri, alıştırmalar, ödevler
 • Yoga, bu çalışma için önerilmektedir.
Çalışma kimlere yönelik?
 • 18 yaş üstü, dikkat eksikliği ve dürtüselliği olduğunu düşünen kişilere
Çalışmanın süresi:
 • 2 saat x 10 hafta 
"GERGİNİM, GERGİNİM, GERGİNİM VE BÖYLE OLMAKTAN ÇOK SIKILDIM: STRESLE BAŞ ETME":

Stresin, uykusuzluk, yeme sorunları, halsizlik, psikosomatik rahatsızlıklar gibi fiziksel etkileri, iş verimi düşüşü, içki-sigara tüketiminde artış, ilişkilerde bozulma gibi davranışsal etkileri, öfke, suçluluk, sabırsızlık, endişe gibi duygusal etkileri gözlenebilir. Tüm bunların kişiyi mutsuz etmesi ise beklenir bir sonuçtur. 


Çalışmanın içeriği:

 • Günlük yaşamın yarattığı sorunlarla baş etmek için düşünce biçimleri nasıl değiştirilir?
 • Kişi olaylar karşısında kendisini nasıl daha farklı hissedebilir ve farklı davranabilir?
 • İnsan ilişkilerinde zorlanmadan etkin olmak nasıl öğrenilir?
 • Etkin sorun çözme yöntemleri nelerdir?
 • Kişiye özel stresle baş etme yöntemini yaratmak
Çalışmanın formatı:
 • Grup paylaşımları
 • Zihni sakinleştirme alıştırmaları
 • Gevşeme çalışmaları
 • Dışavurumcu sanat terapisi çalışmaları
 • Beslenme önerileri
 • Yoga bu çalışma için önerilmektedir.
Çalışma kimlere yönelik?
 • Stres nedeniyle okul ve işte verim düşüklüğü yaşayan gençler ve yetişkinler
Çalışmanın süresi:
 • 2 saat X 12 hafta

"KONUŞURKEN YÜZÜM KIZARIYOR, SESİM TİTRİYOR: GENÇLER VE YETİŞKİNLER İÇİN SOSYAL BECERİ GRUP ÇALIŞMASI":

Çalışmanın amacı: 

 • Gençlik ve yetişkinlik dönemlerinde yeni ortamla girmek, bu ortamlarda kendini tanıtmak, çeşitli beceriler sergilemek giderek önem kazanmakta, kişilerin toplum içindeki konumları büyük ölçüde sosyal becerilerine göre belirlenmekte. Kişi kendini topluluk içinde rahat hissedemiyorsa, kendini ifade edemiyorsa sıkıntı yaşayabilir.ancak, sosyal beceriler öğrenilebilir, engeller ve çözümleri konusunda farkındalık kazanılabilir.
Çalışmanın formatı:
 • Paylaşımlar
 • Düşünce engellerinin değerlendirilmesi
 • Alıştırmalar
Çalışma kimlere yönelik?
 • Gençler ve yetişkinler
Çalışmanın süresi:
 • 2.5 saat X 8 hafta
"HEMEN BAĞIRMAYA BAŞLIYORUM: ÖFKE KONTROLÜ"

Çalışmanın amacı: 

 • Öfke, yakın ilişkilerde, iş hayatında ve her türlü ortamda sıklıkla yaşadığımız bir duygu. Öfkenin nasıl dışa vurulduğu, ilişkilerin kalitesi ve devamı açısından büyük önem taşımaktadır.
Çalışmanın içeriği:
 • Neden öfke duygusunun doğal olduğunu kabul etmek gerekir?
 • Öfkenin yönetimini kişi nasıl kendi eline alır?
 • Öfkelenmeye yol açan zihinsel süreçler nelerdir? Bu süreçlerin nasıl farkına varılır?
 • Kendi öfkemizi nasıl tanırız?
 • Öfkemizi kontrol edebilmek için nasıl yöntemler uygulamak gerekir? 
Çalışma kimlere yönelik?
 • Öfkesini daha iyi kontrol etmeye ve daha uygun ifade etmeye gerek duyan kişilere
Çalışmanın süresi:
 • 2 saat X 9 hafta

Ağırlıklı Olarak Alanda Çalışanlara Yönelik Eğitimler"İLK TANIŞMA: ÇOCUK VE GENÇLERLE ÖNGÖRÜŞME. MODELLER VE MÜDAHALE PLANLAMASI":

Öngörüşme, terapist ile çocuk/genç ve ailenin ilk tanışmasıdır. Bu tanışma sırasında, daha sonra yapılacak olan çalışmaların da ilk adımı atılmış olur. Çok hassas bir süreç olan öngörüşme sırasında dikkat edilmesi, göz önünde bulundurulması gereken birçok nokta vardır. 

Eğitimin içeriği:

 • Öngörüşme nasıl tanımlanır? Özellikleri nelerdir?
 • Öngörüşme sırasında hangi noktalara özellikle dikkat etmek gerekir?
 • Öngörüşme sırasında hangi bilgileri almak gerekir?
 • Değişik sorunlar için öngörüşme nasıl modifiye edilmelidir?
Eğitimin formatı:
 • Teorik bilgilendirme
 • Vaka örnekleri
 • Canlandırma
 • Video gösterimi
Eğitim kimlere yönelik?
 • Psikolojik danışmanlar
 • Psikoloji ve PDR 4. sınıf öğrencileri
Eğitimin süresi:
 • 4 saat
"ÇOCUĞUMUZ ÜSTÜN YETENEKLİ, PEKİ BİZ NELER YAPMALIYIZ?"

Çevremizde, bir veya birçok alanda yaşıtlarının birçoğundan daha üst düzeyde yeteneklere sahip olan bir çok çocuk/genç görüyoruz. Ancak, ülkemizde bu çocuklara sunulabilen olanaklar oldukça kısıtlı. Bu nedenle gerek ailelerin gerekse okulların bu konuda çok bilinçli olup, bu çocukları destekleyebilmeleri büyük önem taşıyor.

Eğitimin içeriği:

 • Üstün yetenekli çocuk nasıl tanımlanır?
 • Üstün yetenekli çocukların özel gereksinimleri nelerdir?
 • Üstün yetenekli çocuklar, duygusal ve sosyal açıdan nasıl desteklenmeleridir?
 • Üstün yetenekli çocukların yaşamında ailelerin rolü ne olmalıdır?
 • Üstün yetenekli çocukların yaşamında okulun yeri ne olmalıdır?
 • Okul ortamı üstün yetenekli çocukların gereksinimlerine göre nasıl düzenlenmelidir?
 • Üstün yetenekli çocuklar ile ilgili yaşantı paylaşımlar
Eğitimin formatı:
 • Teorik bilgilendirme
 • Canlandırmalar
 • Sanat terapisi çalışması
 • Örnek paylaşımları
Eğitim kimlere yönelik?
 • Psikolojik danışman ve öğretmenler
 • Anne-babalar
 • Ruh sağlığı alanında çalışanlar
 • Psikoloji ve PDR 4.sınıf öğrencileri
Eğitimin süresi
 • Psikolojik danışman ve öğretmenler için 12 saat 
  (6 eğitim saati x2 gün)
"PERFORMANSIMI GÖSTERMEM GEREKİYOR: AMA YA BAŞARAMAZSAM?":

Performans, günümüz çocuklarının ve gençlerinin giderek daha fazla yüzyüze kaldıkları bir olgu. Okul performansı, sınav performansı, spor performansı, sahne performansı ve daha birçokları. Kişinin becerisini en iyi şekilde sergilemesi gereken durumlarda, kendisine yardımcı olabilecek performans geliştirme ve kaygıyla baş etme yöntemleri hakkında bilgi sahibi olması ona çok büyük destek sağlayacaktır. 

Eğitimin içeriği:

 • Performans nedir? Hangi alanlardan oluşur?
 • Performans geliştirme nasıl tanımlanır?
 • Kaygı nasıl tanımlanır?
 • Kaygı ile baş etme yöntemlerini tanıma
 • Performans geliştirme yöntemleri nelerdir?
 • En etkili performans geliştirme yöntemleri nasıl uygulanır?
Eğitimin formatı:
 • Teorik bilgilendirme
 • Canlı uygulamalar
 • Sanat terapisi
 • Paylaşımlar
 • Eğitim kimlere yönelik?
 • Psikolojik danışmanlar
 • Ruh sağlığı alanında çalışanlar
 • Psikoloji ve PDR 4.sınıf öğrencileri
Eğitimin süresi:
 • 1 gün (6 eğitim saati+molalar)

"OYUNU TERAPİ ARACI OLARAK KULLANMAK: OYUN TERAPİSİNE GİRİŞ":

Oyun terapisi, günümüzde, çocuk terapisi alanında en çok kullanılan yöntemlerden bir tanesidir. Çok geniş teorik temelleri ve uygulama biçimleri olan bu terapi yöntemine bir giriş yapmak, alanda çalışan bir çok terapist için önemli bir adım olacaktır.

Eğitimin içeriği:

 • Oyun nedir?
 • Oyun terapisinin kısa tarihçesi
 • Çocuk merkezli oyun terapisinin tanıtımı
 • Örneklerin incelenmesi
Eğitimin formatı:
 • Teorik bilgilendirme
 • Video gösterimi
 • Canlı uygulamalar
 • Paylaşımlar
Eğitim kimlere yönelik?
 • Psikolojik danışmanlar
 • Ruh sağlığı alanında çalışanlar
Eğitimin süresi:
 • 7 eğitim saati+molalar
"BANA NEDEN KÖTÜ DAVRANDIKLARINI ANLAMIYORUM, NE YAPACAĞIMI BİLMİYORUM: OKULLARDA ZORBALIK":

Zorbalık yapan ve zorbalığa maruz kalan çocuklar, okul çağı çocukları arasında giderek yaygınlaşan olgular. Bu çocukları tanımak ve özellikle okul ortamı içinde nasıl bir yaklaşım sergileneceğine karar vermek, çocukların sosyal becerilerini geliştirmek ve sosyal dengeleri korumak açısından önem taşımaktadır.

Eğitimin içeriği:

 • Zorbalık yapan ve zorbalığa maruz kalan çocukların özellikleri nelerdir?
 • Zorbalık konusunda yönetici, psikolojik danışman, öğretmen ve öğrencilerin üzerine düşenler nelerdir?
 • Bu konuda ne tür müdahaleler planlamak gerekir?
Eğitimin formatı:
 • Teorik bilgilendirme
 • Vaka örnekleri
 • Müdahale planlaması
 • Paylaşımlar
Eğitim kimlere yönelik?
 • Psikolojik danışmanlar
 • Ruh sağlığı alanında çalışanlar
 • Psikoloji ve PDR 4.sınıf öğrencileri
Eğitimin süresi:
 • 4 saat
"BU KADAR GÜZEL KOMPOZİSYON YAZAN BİR ÇOCUK BİR TELEFON NUMARASINI NASIL HATIRLAMAZ? ÖĞRENME İÇİN GEREKLİ BECERİ ALANLARI":

Her insan, yaşamının her kesitinde bir şeyler öğreniyordur. Ancak, öğrenme, okul döneminde daha vurgulu olarak ortaya çıkan bir konudur. Herkesin güçlü olduğu ve zorlandığı öğrenme alanları vardır. Bunların farkında olmak; öğrenme sırasında güçlü alanlardan yararlanmak, diğer alanları da geliştirmek, okul yaşamının daha kaliteli ve verimli geçmesini sağlar. 

Eğitimin içeriği:

 • Öğrenme için gerekli beceri alanları hakkında teorik bilgilendirme
 • Bir beceri alanında zorlanma yaşandığını fark etmek nasıl mümkün olur?
 • Beceri alanlarını geliştirmek nasıl mümkün olabilir?
 • Müdahale planlamaları
Eğitimin formatı:
 • Teorik bilgilendirme
 • Beceri alanlarına yönelik örnekler
 • Uygulamalı müdahale planlaması
Eğitim kimlere yönelik?
 • Psikolojik danışmanlar
 • Psikoloji ve PDR öğrencileri
 • Anne ve babalar
Eğitimin süresi:
 • Alanda çalışanlar için: 2'şer saatlik 4 oturum
"BAŞKALARININ YANINDA NASIL DAVRANACAĞINI BİLEMİYOR: ÇOCUK VE GENÇLERDE SOSYAL BECERİ VE İLETİŞİM BECERİLERİ GELİŞİMİ":

Sosyal beceri ve iletişim becerilerinin doğuştan ve herkeste var olan beceriler olduğu düşünülür. Gerçekten de, birçok kişi bu becerilerini sezgisel olarak geliştirir. Ama, bu çizginin dışında gelişen bir çok çocuk ve genç de bulunmaktadır. Onları anlamak ve onların sosyal ortamlarda, daha becerikli olmalarına destek olabilmek önemlidir.

Eğitimin içeriği:

 • Sosyal beceri ve iletişim becerilerinin tanımlanması nasıl olur? Gelişim evreleri nelerdir?
 • Sosyal beceri yelpazesinde zorluk olarak tanımlanabilecek özellikler nelerdir?
 • İletişim becerileri yelpazesinde zorluk olarak tanımlanabilecek özellikler nelerdir?
 • Bu zorluklar karşısında çocuğun/gencin, anne-babanın, öğretmenlerin yapabilecekleri nelerdir?
Eğitimin formatı:
 • Teorik bilgilendirme
 • Vaka örnekleri
 • Uygulamalar
 • Saat terapisi
 • Paylaşımlar
Eğitim kimlere yönelik?
 • Anne-babalar
 • Ruh sağlığı alanında çalışanlar
 • Psikolojik danışmanlar
 • Psikoloji ve PDR 4.sınıf öğrenciler
Eğitimin süresi:
 • Anne-babalar için:3 saat
 • Alanda çalışanlar için: 6 eğitim saati
"HER ŞEY ESKİSİ GİBİ OLABİLECEK Mİ?: ÇOCUK VE TRAVMATİK OLAYLAR":

Travmatik yaşantılar, yaşamın keskin dönemeçleri olarak tanımlanmakta ve o andan sonra yaşamın farklı bir rotaya oturduğu belirtilmektedir. Ancak, birçok travmatik yaşantı, yaşayanlar tarafından "önemsiz" olarak nitelendirilmekte, kişiler olaylardan etkilenmediklerini düşünmektedirler. 

Eğitimin içeriği:

 • Travma nedir?
 • Travma sonrası stres bozukluğu nedir?
 • Travmayı çocuklar nasıl algılar, bu algılamayı etkileyen unsurlar nelerdir?
 • Travmanın duygu, düşünce ve davranış boyutunda yansıması
 • Travmanın uzun dönemli etkileri nelerdir?
 • Travmanın etkilerini hafifletmek için anne-baba ve öğretmenlerin yapabilecekleri nelerdir?
 • Travma ile baş etme yöntemleri
 • Travma ile çalışmada sanat terapisi
Eğitimin formatı:
 • Teorik bilgilendirme
 • Vaka örnekleri
 • Sanat terapisi uygulamaları
 • Diğer yöntemlerin uygulamaları
 • Paylaşımlar
Eğitim kimlere yönelik?
 • Ruh sağlığı alanında çalışanlar
 • Psikolojik danışmanlar
 • Psikoloji ve PDR 4. sınıf öğrencileri
Eğitimin süresi:
 • 7 eğitim saati
"KARI-KOCA BOŞANABİLİR. ANNE-BABA-ÇOCUK BOŞANABİLİR Mİ?":Ayrılmak-boşanmak her gün daha da sık karşılaştığımız olgular.  Boşanma, eğer ailede bir de çocuk varsa, sadece karı-kocayı ilgilendirmiyor. Boşanma, aile bireylerinin duygusal yaşamlarında çok derin izler bırakabilir; bu süreç daha az yaralarla da aşılabilir.  Boşanmayı, travmatik bir süreç haline getirmemek için dikkat edilmesi gereken noktaları bilmek, bu süreç içinde yer alan herkes açısından nem taşımaktadır.Eğitimin İçeriği:
 • Boşanmayı çocuk ve gençler nasıl algılar?
 • Boşanmanın çocuk üzerindeki etkilerini neler belirler?
 • Çocuğun boşanmadan en az zararla çıkması nasıl mümkün olabilir?
 • Ailenin özellikle dikkat etmesi gereken noktalar nelerdir?
 • Okul ortamının boşanma sırasındaki yeri
 • Boşanmadan sonraki yeni aile yapılanmaları
 • Boşanmanın uzun dönemli etkileri
Eğitimin formatı:
 • Teorik bilgilendirme
 • Örnekler
 • Sanat terapisi çalışma
 • Paylaşımlar
Eğitim kimlere yönelik?
 • Anne/Babalar
 • Psikolojik danışmanlar>
 • Ruh sağlığı alanında çalışanlar>
 • Psikoloji ve PDR 4.sınıf öğrencileri
Eğitimin süresi
 • Alanda Çalışanlar için 6 Saat
  HAYATA ADIM ATARKEN: GENÇLİK DÖNEMİ":

  Gençlik dönemi, diğer gelişim dönemlerinin içinde yer aldığı halde, genellikle, daha özel, daha zor bir dönem olarak nitelendirilir. Bu dönemim özelliklerini bilmek, gençlerle birlikte yaşamak durumunda olan herkes açısından önemlidir.

  Eğitimin içeriği: 

  • Gençlik dönemi, diğer gelişim dönemleri içinde nasıl bir konuma sahiptir? Diğer dönemlerden nasıl ayrılır?
  • Bu dönemdeki gencin fiziksel, duygusal, bilişsel özellikleri nelerdir?
  • Bu dönemdeki gencin aşması gereken görevler nelerdir?
  • Bu dönemde en sık karşılaşılan psikolojik sorunlar 

  Eğitimin formatı:

  • Teorik bilgilendirme
  • Filmlerden fragmanlar
  • Canlandırmalar
  • Paylaşımlar

  Eğitim kimlere yönelik?

  • Anne-babalar
  • Psikolojik danışmanlar
  • Psikoloji ve PDR 4. sınıf öğrencileri

  Eğitimin süresi:

  • Alanda çalışanlar ve öğrenciler için: 5 saat
  "YAŞAMLA YENİ BİR BULUŞMA: GESTALT BAKIŞ AÇISINA GİRİŞ" :

  Gestalt bakış açısı, kişilerin seçimleri, duyguları, düşünceleri ve ihtiyaçları konusunda yeni bir farkındalık kazanmalarına yardımcı olur. Bu şekilde, bireyler kendi yaşamlarının sorumluluğunu ele alma fırsatını yakalayabilirler.

  Çalışmanın içeriği:

  • Gestalt bakış açısı ve felsefesi nedir?
  • Kişi bireysel gelişimi ve diğer insanlarla girdiği etkileşimler içinde yaptıklarının nasıl farkına varabilir?
  • Gestalt yaklaşımı bireysel ve profesyonel yaşamın içine nasıl aktarılır?

  Çalışmanın formatı:

  • Teorik bilgi aktarımı
  • Alıştırmalar
  • Yaşantı paylaşımları

  Çalışma kimlere yönelik?

  • Gestalt felsefesini özel ve profesyonel yaşamına aktarmak isteyen herkes

  Çalışmanın süresi:

  • 4 saat X 5 oturum

Ağırlıklı Olarak Anne - Babalara Yönelik Eğitimler

Ağırlıklı Olarak Anne - Babalara Yönelik Eğitimler / / /

TRUE COLORS (RENKLERİM) KISA EĞİTİM
TRUE COLORS (RENKLERİM): UZUN EĞİTİM
"SAĞLIKLI BİR ÇOCUK YETİŞTİRİRKEN KARI-KOCA İLİŞKİSİNİ SAĞLIKLI TUTMAK: ÇOCUKLU YAŞAM"
"BU KADAR GÜZEL KOMPOZİSYON YAZAN BİR ÇOCUK BİR TELEFON NUMARASINI NASIL HATIRLAMAZ? ÖĞRENME İÇİN GEREKLİ BECERİ ALANLARI"
"ÇOCUĞUMUZ ÜSTÜN YETENEKLİ, PEKİ BİZ NELER YAPMALIYIZ?"
"DOĞUMDAN HEMEN SONRA"
"ÇOCUĞUM BÜYÜYOR, AMA ACABA HER ŞEY YOLUNDA MI?": ÇOCUK VE GENÇLİKTE GELİŞİM EVRELERİ"
"ÇOCUĞUM YİNE DEĞİŞTİ. YİNE BİR HATA MI YAPTIM?": ÇOCUĞUM, BEN VE ÖZELEŞTİRİLERİM"
"NE KADAR ÇOK ÇEŞİT VAR. ACABA ÇOCUĞUMA HANGİ OYUNCAĞI SEÇSEM?": ÇOCUK GELİŞİMİNDE OYUN VE OYUNCAKLARIN ÖNEMİ"
"HAYATA ADIM ATARKEN: GENÇLİK DÖNEMİ"
"ÇOCUĞUM NE ÇABUK BÜYÜDÜ, ARTIK BİR MESLEK SEÇMESİ GEREK: ÇOCUKLARIN/GENÇLERİN MESLEK SEÇİMİNDE AİLELERİN ROLÜ"
"HEM ANNEYİM, HEM ÇALIŞIYORUM: DENGEYİ KORUMAK"
"RAHATSIZLIĞI ÇOCUĞUMUN BİR PARÇASI"
"KRONİK RAHATSIZLIĞI OLAN ÇOCUKLAR VE AİLELERİ İLE GRUP ÇALIŞMALARI"
"KARI-KOCA BOŞANABİLİR. ANNE-BABA-ÇOCUK BOŞANABİLİR Mİ?"

TRUE COLORS (RENKLERİM) KISA EĞİTİM: 

"BENİM ANNE/BABALIK TARZIM-ÇOCUĞUMUN TEMEL KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ: UYUŞMAMIZ MÜMKÜN MÜ?" :
Çoğu anne-baba, ebeveyn olma konusunda ellerinden gelenin en iyisini yapsalar da, çocuklarına istedikleri ölçüde ulaşamamanın, onlarla rahat iletişim kuramamanın sıkıntısını yaşarlar. İletişim tek başına, değil, en az iki kişinin katılımıyla oluşur. Bu nedenle, iletişimin katılımcılarını tanımak, anlamak, iletişim engellerini aşma yolunda çok değerlidir.
True Colors, kendi kişilik yapınızı ve diğer aile bireylerinin kişilik yapılarını anlamada çok değerli bilgiler sunuyor.

Eğitimin İçeriği:
 • Anne-babalık tarzınız nedir? True Colors testi ile tarzınızı anlamak
 • Çocuğunuzun temel kişilik özellikleri nedir? True Colors testi ile çocuğunuzun tarzını anlamak
 • Sizin tarzınızla çocuğunuzun tarzı arasındaki benzerlikler ve farklılıklar nelerdir?
 • Aile içi ilişkilerin daha uyumlu olması için neler yapabilirsiniz?
 • Çocuğunuzun çok yönlü bir kişilik geliştirmesi için neler yapabilirsiniz.

Eğitimin formatı:
 • True Colors testinin anne-babalara uygulanması
 • Değişik kişilik yapılarının açıklanması
 • Anne-baba ve çocuk için elde edilen sonuçların değerlendirilmesi, tartışılması
 • Geleceğe yönelik olarak geliştirilebilecek noktaların saptanması
 • Yaşantı paylaşımları
 • Sanat terapisi çalışması
Eğitim kimlere yönelik
 • Anne ve babalar
Eğitimin süresi:
 • 4 saat (tek oturum)
TRUE COLORS (RENKLERİM): UZUN EĞİTİM
TRUE COLORS İLE ANNE-BABALIK: "KIZIMLA ÇOK İYİ ANLAŞIYORUM, OĞLUM İSE BANA UZAYLI GİBİ GELİYOR": 

Eğitimin İçeriği:
 • Annelik-babalık tarzınızı anlamak
 • Diğer yetişkin aile bireylerinin annelik-babalık tarzlarını anlamak
 • Kişilik farklarının çocuklarda nasıl farklı davranışlara/tepkilere yol açtığını anlamak
 • Her kişilik yapısındaki güçlü, zorlayan yönleri ve değerleri anlamak
 • Çocuğunuzda özgüven oluşturmak ve pekiştirmek için yeni yöntemler keşfetmek
 • Aile içi ilişkileri derinleştirmek ve daha uyumlu bir aile ortamı yaratmak
Eğitimin Formatı:
 • 1.Oturum: Ben Kimim? Kendinizi True Colors ile tanımak-değerleriniz, güçlü yönleriniz, ihtiyaçlarınız, zevkleriniz
 • 2.Oturum: Sen Kimsin? Anne-babalık görevini paylaştığınız kişinin özelliklerini True Colors ile keşfetmek
 • 3.Oturum: Onlar Kim? Çocuğunuzu/Çocuklarınızı True Colurs ile değerlendirme-onların değerlerini, güçlü yönlerini, ihtiyaçlarını ve zevklerini anlamak. Kendi profiliniz ile onlarınkini karşılaştırmak, benzerlik ve farklılıkları görmek
 • 4.Oturum: Ne Yapmalı? Kendinizi çocuğunuzun yerine koymak ve kendinizi onların gözüyle görmek- özellikle size göre farklılık gösteren çocuklarınızın ihtiyaçlarını anlayabilmek ve onları destekleyebilmek için anne-baba olarak yapmanız gerekenler
 • 5.Oturum: Nasıl Gidiyor? True Colors yardımıyla evdeki atmosferin değişimine nasıl katkıda bulunuyorsunuz? Grup paylaşımları ile değişimi kolaylaştıran, aksatan noktaların, değişimin korunması gereken yönlerinin ele alınması. Çocuklardan yeni iletşim biçimleri ile ilgili geribildirimler almak
 • 6.Oturum: Değişimi Korumak. Yeni yaklaşımınızın kalıcılığını sağlamak için grup paylaşımları. Gruptan sizi desteklemesi için arkadaşlar edinmek
Eğitim Kimlere Yönelik?
 • Anne ve babalar
Eğitimin Süresi:
 • 2 saat X 6 hafta
"SAĞLIKLI BİR ÇOCUK YETİŞTİRİRKEN KARI-KOCA İLİŞKİSİNİ SAĞLIKLI TUTMAK: ÇOCUKLU YAŞAM":

"Aile içi ilişkilerin iyi gitmesi", her aile birey tarafından arzulanan, ancak gerçekleştirilmesi çok da kolay olamayan bir hedeftir. Anne-babaların sürekli sakin ve mantıklı olmalarını beklemek imkansızdır. " Ağlaması bitmiyor, dediğimi yapmıyor" en sık duyulan şikayetler arasındadır. Bunlara bir de günlük hayatın stresi eklenince, bazen kendini kontrol etmek anne-baba için çok zor olabilir.

Çalışmanın içeriği: 
 • Çocukların ruh sağlıklarını koruyarak gelişmelerini sağlamak için neler yapmak gerekir?
 • Kendine güvenen, kendini saldırgan olmadan ifade edebilen, sorunlarıyla baş edebilen çocuklar nasıl yetişir?
 • Anne-baba, kendi duygularını, özellikle öfkesini zarar vermeden nasıl ifade edebilir?
 • Kuralların uygulandığı ortamları nasıl yaratılır? Evdeki çatışmalar nasıl çözülür?
 • Çalışmanın formatı: 
 • Paylaşımlar
 • Dışavurumcu sanat terapisi çalışmaları
 • Beslenme önerileri
 • Anne-çocuk yogası bu çalışmaya destek amacıyla önerilir
Çalışma kimlere yönelik?
 • Anne ve babalar
Çalışmanın süresi:
 • 2 saat X 12 hafta
"BU KADAR GÜZEL KOMPOZİSYON YAZAN BİR ÇOCUK BİR TELEFON NUMARASINI NASIL HATIRLAMAZ? ÖĞRENME İÇİN GEREKLİ BECERİ ALANLARI":

Her insan, yaşamının her kesitinde bir şeyler öğreniyordur. Ancak, öğrenme, okul döneminde daha vurgulu olarak ortaya çıkan bir konudur. Herkesin güçlü olduğu ve zorlandığı öğrenme alanları vardır. Bunların farkında olmak; öğrenme sırasında güçlü alanlardan yararlanmak, diğer alanları da geliştirmek, okul yaşamının daha kaliteli ve verimli geçmesini sağlar. 

Eğitimin içeriği:
 • Öğrenme için gerekli beceri alanları hakkında teorik bilgilendirme
 • Bir beceri alanında zorlanma yaşandığını fark etmek nasıl mümkün olur?
 • Beceri alanlarını geliştirmek nasıl mümkün olabilir?
 • Müdahale planlamaları
Eğitimin formatı:
 • Teorik bilgilendirme
 • Beceri alanlarına yönelik örnekler
 • Uygulamalı müdahale planlaması
Eğitim kimlere yönelik?
 • Psikolojik danışmanlar
 • Psikoloji ve PDR öğrencileri
 • Anne ve babalar
Eğitimin süresi:
 • Anne ve babalar için: 5 eğitim saati
"ÇOCUĞUMUZ ÜSTÜN YETENEKLİ, PEKİ BİZ NELER YAPMALIYIZ?"

Çevremizde, bir veya birçok alanda yaşıtlarının birçoğundan daha üst düzeyde yeteneklere sahip olan bir çok çocuk/genç görüyoruz. Ancak, ülkemizde bu çocuklara sunulabilen olanaklar oldukça kısıtlı. Bu nedenle gerek ailelerin gerekse okulların bu konuda çok bilinçli olup, bu çocukları destekleyebilmeleri büyük önem taşıyor.

Eğitimin içeriği:
 • Üstün yetenekli çocuk nasıl tanımlanır?
 • Üstün yetenekli çocukların özel gereksinimleri nelerdir?
 • Üstün yetenekli çocuklar, duygusal ve sosyal açıdan nasıl desteklenmeleridir?
 • Üstün yetenekli çocukların yaşamında ailelerin rolü ne olmalıdır?
 • Üstün yetenekli çocukların yaşamında okulun yeri ne olmalıdır?
 • Okul ortamı üstün yetenekli çocukların gereksinimlerine göre nasıl düzenlenmelidir?
 • Üstün yetenekli çocuklar ile ilgili yaşantı paylaşımlar
Eğitimin formatı:
 • Teorik bilgilendirme
 • Canlandırmalar
 • Sanat terapisi çalışması
 • Örnek paylaşımları
Eğitim kimlere yönelik?
 • Psikolojik danışman ve öğretmenler
 • Anne-babalar
 • Ruh sağlığı alanında çalışanlar
 • Psikoloji ve PDR 4.sınıf öğrencileri
Eğitimin süresi
 • Anne-babalar için 6 eğitim saati (1 gün)
"DOĞUMDAN HEMEN SONRA":

Doğumdan sonraki ilk bir yıl çoğu anne için çok zorlu bir süreçtir. Bu dönemde anne kendini çok kaygılı, çaresiz, üzüntülü ve/veya öfkeli hissedebilir. Çocuğu ile ilgili kurduğu hayaller ile gerçeklik arasında bir uyum yakalamaya çalışır. Yeni annelerin bu dönem içinde alacakları destek, çocuğun tüm yaşamını etkileyecek olan anne-bebek bağlaması açısından büyük önem taşır:

Çalışmanın içeriği:
 • Yeni annelerin duygu ve düşünceleri konusundaki farkındalıkları arttırmak
 • Anneler kaygılarını nasıl azaltabilir?
 • Beklentilerin gerçekçi olması neden önemlidir?
 • İlişkilerdeki yeni denge nasıl sağlanır?
Çalışmanın formatı:
 • Grup paylaşımları
 • Dışavurumcu sanat terapisi çalışmaları
Çalışmanın süresi:
 • 1.5 saat X 6 hafta
"ÇOCUĞUM BÜYÜYOR, AMA ACABA HER ŞEY YOLUNDA MI?": ÇOCUK VE GENÇLİKTE GELİŞİM EVRELERİ":

Bir çocuğun doğduğu günden itibaren izlemesi beklenen belirli gelişim evreleri tanımlanmıştır. Çocuğun, belli yaş dönemlerinde duygusal, sosyal, fiziksel ve zihinsel olarak ulaşması gereken kilometre taşlarını bilmek, çocuğu sağlıklı olarak gözlemleyebilmek, gerektiğinde onu desteklemek ve gerektiğinde onun önünü açmak önemlidir.

Eğitimin içeriği:

 • Çocuk ve gençlikte gelişim dönemleri nasıl tanımlanır?
 • Bu gelişim dönemlerinin en belirgin özellikleri nelerdir?
 • Bağlanma modelleri nelerdir?
 • Çocuğun bir gelişim döneminden neler kazanmış olarak çıkması gerekir?
 • Çocuğun daha farklı bir yol izlediği nasıl anlaşılır?
 • Anne ve babanın çocuğa katkıları neler olabilir?
Eğitimin formatı:
 • Teorik bilgilendirme
 • Örnekler
 • Paylaşımlar
 • Eğitim kimlere yönelik?
 • Anne ve babalar
 • Psikoloji ve PDR 4.sınıf öğrencileri
Eğitimin süresi:
 • Anne ve babalar için: 3 saat
"ÇOCUĞUM YİNE DEĞİŞTİ. YİNE BİR HATA MI YAPTIM?": ÇOCUĞUM, BEN VE ÖZELEŞTİRİLERİM":

Anne-babalar, sık sık kendilerini eleştirirler. Bu eleştirilere çevreden gelen eleştiriler de eklenince, anne-babalık performansı sorgulanmaya başlanır.

Eğitimin içeriği:
 • Anne-baba, kendisi ve çocuğu hakkında yorumlarını nasıl oluşturur?
 • Bu yorumlar anne-baba-çocuk ilişkisini nasıl etkiler?
 • Bu kısır döngünün içinden çıkmak için neler yapmak gerekir?
Eğitimin formatı:
 • Bilgi aktarımı
 • Alıştırmalar
 • Yaşantı paylaşımları
 • Küçük grup çalışmaları
Eğitim kimlere yönelik?
 • Anne-babalar
Eğitimin süresi:
 • 3 saat
"NE KADAR ÇOK ÇEŞİT VAR. ACABA ÇOCUĞUMA HANGİ OYUNCAĞI SEÇSEM?": ÇOCUK GELİŞİMİNDE OYUN VE OYUNCAKLARIN ÖNEMİ":

Günümüzde anne-babalar çocukları için en iyisini yapmaya büyük özen göstermekte ve bu nedenle de oyuncak seçimine büyük önem vermektedirler. Ancak çeşitlerin fazlalığı kafa karıştırmaktadır. Oyuncağın çocuğun gelişimindeki yeri yadsınamaz, ancak doğru zamanda, doğru oyuncak olması kaydıyla. 
Eğitimin içeriği:
 • Anne-baba, oyun ve oyuncak aracılığı ile, 0-7 yaş çocuğunun mantık, kendini ifade etme, zihinsel, duygusal ve sosyal gelişimine nasıl katkıda bulunur?
 • Hangi oyun ve oyuncaklar, çocuğun kendini tanımasını sağlar, seçim yapmasına yardımcı olur, dikkat süresini attırır, problem çözme becerilerini geliştirir?
 • Oyun ve oyuncak türleri ve bunların çocuğun gelişimine katkıları nelerdir?
 • Hangi yaş grubu için hangi oyun ve oyuncakları seçmek gerekir?
 • Aile ve çocuk birlikte nasıl oyun ve oyuncak üretebilirler?
Eğitimin formatı:
 • Bilgilendirme
 • Oyunu deneyimleme
Eğitim kimlere yönelik?
 • Anne ve babalar
 • Psikoloji ve PDR 4.sınıf öğrencileri
Eğitimin süresi:
 • 3 saat
"HAYATA ADIM ATARKEN: GENÇLİK DÖNEMİ":

Gençlik dönemi, diğer gelişim dönemlerinin içinde yer aldığı halde, genellikle, daha özel, daha zor bir dönem olarak nitelendirilir. Bu dönemim özelliklerini bilmek, gençlerle birlikte yaşamak durumunda olan herkes açısından önemlidir.

Eğitimin içeriği: 

 • Gençlik dönemi, diğer gelişim dönemleri içinde nasıl bir konuma sahiptir? Diğer dönemlerden nasıl ayrılır?
 • Bu dönemdeki gencin fiziksel, duygusal, bilişsel özellikleri nelerdir?
 • Bu dönemdeki gencin aşması gereken görevler nelerdir?
 • Bu dönemde en sık karşılaşılan psikolojik sorunlar 
Eğitimin formatı:
 • Teorik bilgilendirme
 • Filmlerden fragmanlar
 • Canlandırmalar
 • Paylaşımlar
Eğitim kimlere yönelik?
 • Anne-babalar
 • Psikolojik danışmanlar
 • Psikoloji ve PDR 4. sınıf öğrencileri
Eğitimin süresi:
 • Anne-babalar için: 3 saat
"ÇOCUĞUM NE ÇABUK BÜYÜDÜ, ARTIK BİR MESLEK SEÇMESİ GEREK: ÇOCUKLARIN/GENÇLERİN MESLEK SEÇİMİNDE AİLELERİN ROLÜ":

Günümüzde meslek seçimi, hem aileleri hem çocukları çok yakından ilgilendiren bir konu. "Doğru meslek-doğru hayat" anlayışı çok yaygın. Bazı yolların geriye dönüşü olmadığına inanılıyor. Anne-babalar meslek seçimi konusunda çok önemli bir rol oynadıklarına göre, bu konuda çocuklarına nasıl destek olabilecekleri konusunda da bilinçlenmeleri önemli.
Eğitimin içeriği:
 • Çocuklar meslek konusunda karar verirken nasıl bir süreçten geçiyorlar?
 • Meslek konusunda hedefler nasıl belirlenir?
 • Meslek seçiminin arka planında neler olması gerekir?
 • Aileler meslek seçimi sürecinde çocuklarına nasıl destek verebilirler?
Eğitimin formatı:
 • Bilgi aktarımı
 • Örnekler
 • Paylaşımlar
Eğitim kimlere yönelik?
 • Anne ve babalar
Eğitimin süresi:
 • 2 saat
"HEM ANNEYİM, HEM ÇALIŞIYORUM: DENGEYİ KORUMAK":

Çalışan anne olmak, günümüzde birçok kadının kafasını sürekli kurcalayan soruları da beraberinde getirmekte; annelerin içinde karmaşık duygular yaratmakta. Çalışan kadın olma-anne olma dengesini kurmak anne-çocuk ilişkisini sağlıklı bir zemine oturtacaktır. 
Eğitimin İçeriği:
 • Çalışan kadın/ Annelik dengesini kurmak ne kadar zor?
 • Vicdan azabıyla baş etmek
 • Çevreyle baş etmek
Eğitimin formatı:
 • Bilgi aktarımı
 • Örnekler
 • Sanat terapisi çalışması
 • Paylaşımlar
Eğitim kimlere yönelik?
 • Çalışan anneler
Eğitimin süresi:
 • 3 saat
"RAHATSIZLIĞI ÇOCUĞUMUN BİR PARÇASI":

Yapılan araştırmalar, çocukların yaklaşık %20'sinin kronik bir rahatsızlığı olduğunu ortaya koymakta. Sağlık çalışanları, çocuğa yardımcı olma konusunda ellerinden geleni yapsalar da, burada en büyük destekleyici görev ailelere düşmektedir. Bu nedenle de, ailelerin bu konuda bilgilendirilmesi ve desteklenmesi son derece önemlidir. 

Eğitimin içeriği:
 • Kronik rahatsızlık nasıl tanımlanır?
 • Kronik rahatsızlığı olan çocuğun gereksinimleri nelerdir?
 • Aileleri kronik rahatsızlığı olan çocuklara nasıl destek olabilirler?
 • Aileleri bekleyen zorluklar nelerdir? Aileler bu zorluklarla nasıl baş edebilir?
 • Kronik rahatsızlığı olan çocukların tedavi gördükleri kurumlarda çalışanların üzerine düşen görevler nelerdir?
Eğitimin formatı:
 • Teorik bilgilendirme
 • Örnekler
 • Sanat terapisi çalışması
 • Paylaşımlar
Eğitim kimlere yönelik?
 • Anne-babalar
 • Psikolojik danışmanlar
 • Ruh sağlığı alanında çalışanlar
 • Psikoloji ve PDR 4.sınıf öğrencileri
Eğitimin süresi:
 • 3 saat
"KRONİK RAHATSIZLIĞI OLAN ÇOCUKLAR VE AİLELERİ İLE GRUP ÇALIŞMALARI"

Çalışmanın amacı: 

 • Kronik rahatsızlığı olan çocuklar ve ailelerinin katılacağı bu grup çalışmasında, tüm aile bireylerinin duygusal olarak kendilerini ifade etmeleri, kendilerinin ve diğerlerinin duygu ve düşünceleri hakkında farkındalık kazanmaları amaçlanmaktadır.
Çalışmanın formatı:
 • Çalışma, dışavurumcu sanat terapisi kullanılarak, grup çalışmaları şeklinde gerçekleştirilecektir.
Çalışma kimlere yönelik?
 • Çalışma anne ve/veya baba ile çocuktan oluşan 6 aile ile yürütülecektir. Oturumlardan bir tanesi varsa, kardeşler ile gerçekleştirilecektir.
Çalışmanın süresi:
 • Çalışma 2 saatlik, 6 oturumdan oluşacaktır.
"KARI-KOCA BOŞANABİLİR. ANNE-BABA-ÇOCUK BOŞANABİLİR Mİ?":

Ayrılmak-boşanmak her gün daha da sık karşılaştığımız olgular. Boşanma, eğer ailede bir de çocuk varsa, sadece karı-kocayı ilgilendirmiyor. Boşanma, aile bireylerinin duygusal yaşamlarında çok derin izler bırakabilir; bu süreç daha az yaralarla da aşılabilir. Boşanmayı, travmatik bir süreç haline getirmemek için dikkat edilmesi gereken noktaları bilmek, bu süreç içinde yer alan herkes açısından önem taşımaktadır. 

Eğitimin İçeriği:

 • Boşanmayı çocuk ve gençler nasıl algılar?
 • Boşanmanın çocuk üzerindeki etkilerini neler belirler?
 • Çocuğun boşanmadan en az zararla çıkması nasıl mümkün olabilir?
 • Ailenin özellikle dikkat etmesi gereken noktalar nelerdir?
 • Okul ortamının boşanma sırasındaki yeri
 • Boşanmadan sonraki yeni aile yapılanmaları
 • Boşanmanın uzun dönemli etkileri
Eğitimin formatı:
 • Teorik bilgilendirme
 • Örnekler
 • Sanat terapisi çalışma
 • Paylaşımlar
Eğitim kimlere yönelik?
 • Anne/Babalar
 • Psikolojik danışmanlar
 • Ruh sağlığı alanında çalışanlar
 • Psikoloji ve PDR 4.sınıf öğrencileri
Eğitimin süresi:
 • Anne-babalar için: 4 saat