Sağlıklı Çocuk Yetiştirmek

"Yeterince iyi anne'nin en önemli rolü, annenin bebeğe adapte olmasıdır; anne bu şekilde bebeğe bir kontrol, 'tüm güçlülük',ve anneye bağlı olmanın getirdiği rahatlık duygusunu aktarır. Bu 'sarmalayan ortam' sayesinde, bebek, kendi temposu içinde daha özerk bir duruma geçebilir." (Winnicott)

Sağlıklı Çocuk Yetiştirmek ///

"Yeterli Anne-Baba Olma Yolunda 
Çocuğumla Adım Adım"
- Bebeklik ve çocuklukta kritik dönemler nelerdir?
- Kritik yaş dönemlerinde çocuğuma nasıl davranmalıyım?
- Anne-baba ve çocuk etkileşiminde kritik noktalar var mıdır?
- Sorun ortaya çıkmadan önlem almak mümkün müdür?
Günümüzde, anne-babalar, sosyal, zihinsel ve duygusal açıdan sağlıklı çocuk yetiştirmeye her zamankinden daha fazla önem veriyorlar. Bu hedefe giden yol ise, çocuk yetiştirme konusunda bilinçli olmak ve sorunlar ortaya çıkmadan olabildiğince önlem alabilmekten geçiyor.B.E.Y.A.Z Bireysel Gelişim ve Danışmanlık Merkezi, yeterli anne-baba olma ve mutlu, kendine yeten çocuk yetiştirme konusunda anne-babalara danışmanlık hizmeti vermektedir.

  Neler yapıyoruz?
 • Bireysel danışmanlık
 • Anne-baba paylaşım grupları

Travma

"Bir yemek benzetmesi yardımcı olabilir. Diyelim ki, köpeğiniz öldü. Belki bu olay hakkında fazla düşünmüyorsunuz, ancak ara sıra düşündüğünüzde, aklınıza olayın farklı yönleri geliyor: Göbeğinin kaşınmasını ne kadar da severdi, onu tasmasız sokağa çıkardığınız gün ona araba çarpmıştı. Hatırlıyorsunuz, başkalarıyla konuşuyorsunuz, yürüyorsunuz, yazıyorsunuz, ağlıyorsunuz, gülüyorsunuz. Yavaş yavaş, acı, küçülüyor, işleniyor ve "hazmediliyor". Üzücü bir olay hazmedildiğinde, artık o sizin besinlerinizden biri olmuştur, sizin içinden büyüyeceğiniz bir kaynağa dönüşmüştür.(...) Öte yandan, size kötü gelen ya da zehirli bir şeyler yediğinizi düşünün. İdeal olarak, bundan kurtulmanız mümkün. Belki bir süre titreyeceksiniz ya da hasta olacaksınız, ama sonunda bu besin sisteminizden çıkacak. Ancak, ne yazık ki acı deneyimler yaşandığında, bunu reddedemezsiniz ya da vücudunuzdan atamazsınız. Tek çıkış yolu, bu deneyimden geçmektir, anıları işleyerek uzun dönemli hafızaya uzanan yoldan geçmek. Bu anı işlenene ya da hazmedilene kadar duvarın arkasında kalır; hiç işlenmeden ve bütün tazeliğini koruyarak." 
(Greenwald, 2005)

Çocuk ve Gencin Yaşamındaki 
Ani Değişiklikler / / /

"Artık Hiç Bir Şey Eskisi Gibi Değil,
Sanırım Bu Bir Travma "

Travmalar, yaşamın normal seyrinde ilerleyeceği sanılırken karşımıza çıkan ve o günden sonra yaşamın seyrini değiştiren olaylar, bu olayların kişide yarattığı etkiler olarak tanımlanabilir. Bir olayın ne ölçüde travma olarak algılanacağı kişiden kişiye değişebilir.

 • Yaşanan bir olayın travma olup olmadığı nasıl anlaşılır?
 • Travma sonrası stres bozukluğu nedir?
 • Travmatik yaşantılarla nasıl baş edilir?
Kişinin yeniden verimli, huzurlu bir birey olması için travmalarını aşması, travmaların yarattığı kaygı, korku, üzüntü gibi olumsuz duygulardan kurtulması çok değerli deneyimlerdir.

B.E.Y.A.Z Bireysel Gelişim ve Danışmanlık Merkeziolarak, çocuk ve gençlere yönelik travma çalışmalarıyla da hizmet vermekteyiz.
  Neler yapıyoruz?
 • EMDR
 • Dışavurumcu sanat terapisi
 • İmgeleme yöntemleri ile bireysel çalışmalar 

Performans Geliştirme

"Performans, başarılması gereken işin, kişinin bütün güçlerini harekete geçirmesiyle yapılması ve sonuca ulaşılmasıdır. Performans geliştirme ise, kişinin sahip olduğu bir beceriyi, kendi kapasitesi çerçevesi içinde, en iyi şekilde sergileyebilmesi demektir." 
(Loehr & Schwartz, 2006)

Performans Geliştirme 
Sınav, Spor, Sahne Sanatları / / /

"Elimden Gelenin En İyisini Yapmayı 
Öğrenebilirim"

Kişinin, sınav, spor gibi belli bir performans sergilemesinin beklendiği durumlarda destekleyici ve engelleyici birçok faktör rol oynar. Belli bir alandaki performans gelişimi üzerinde çalışırken özellikle, bedensel, zihinsel ve duygusal performans boyutlarının üzerinde yoğunlaşmak gerekir. Bir sınavda ya da spor karşılaşmasında başarılı olmak için çok çalışmış, emek vermiş çocuğun ve gencin aşırı heyecan, yapamayacağına inanmak, rezil olma korkusu gibi nedenlerle başarısız olduğunu biliyoruz. Performansla ilgili çalışırken hangi konulara yönelmek gerekir?

 • Performans için gerekli fiziksel donanıma sahip olmak
 • Performans için hedef koymak
 • Performans için gerekli çalışma düzeninin içinde olmak
 • Kaygıyı performans için gerekli düzeye indirmek/çıkarmak
 • Performansı zihinde canlandırma
 • Performans için bedenin de desteklenmesi
Performans geliştirmek için kullanılan birçok yöntem içinden bazılarının öne çıktığını biliyoruz. Özellikle, performansa eşlik eden ikincil düşüncelerle çalışmak, zihinde canlandırma/imgeleme, gevşeme gibi yöntemler performansın gelişmesinde büyük yarar sağlamaktadır.

B.E.Y.A.Z Bireysel Gelişim ve Danışmanlık Merkezi olarak, performans geliştirme ve performans kaygısıyla baş etme konularında, bu alandaki en geçerli yöntemleri kullanarak, çocuk ve gençlere destek vermekteyiz.
  Neler yapıyoruz?
 • Bireysel performans geliştirme programları
 • Eğitim seminerleri
  (bkz. Eğitim Seminerleri)

Üstün Yetenekli Çocuklar

"Üstün yetenekli olmanın en kötü yanı yalnızlık. Ben çok küçük bir köy okulunda okuyorum ve çevremde de pek fazla üstün yetenekli çocuk yok. Din, ahlak, felsefe, politika gibi zor konularla uğraşıyorum ve bu konularda konuşabileceğim kimse yok. Tüm konularla kendi başıma ilgilenmek zorundayım. Bu benim, kendimi dünya üzerinde çok çok çok yalnız hissetmeme neden oluyor. Üstün yetenekli olmanın en iyi yanı kavrayabildiğim karmaşıklık düzeyi. Benim nasıl düşündüğümü bana fark ettiren zor kavramları seviyorum. Bence normal insanlar, bu konuları kavramak için çok daha uzun zaman harcıyorlar ve ben bu işi çok daha çabuk yapabiliyorum. Kimi zaman, fikirler hızlı ve yoğun bir şekilde geldiğinde, sanki beynim dans ediyor gibi oluyor. 
(Erkek, 17 yaş)" (Delilse, 2006)

Üstün Yetenekli Çocuklar / / /
"Hem Şanslıyım Hem Değil"

Üstün yetenekli bir çocuğun tam olarak hangi özelliklere sahip olduğunu tanımlamak oldukça zordur. Üstün yetenekli olarak tanımlanan çocuk/gençlerin bazıları, dikkat, hafıza, çabuk öğrenme gibi çeşitli zihinsel beceri alanlarının tümünde çok başarılı olurken, kimileri bu alanların sadece bazılarında yaşıtlarından daha öndedirler. Bazı üstün yetenekli çocuklar ise müzik ya da matematik gibi belli bir beceri alanında üstün yetenek sergilerler.

 • Üstün yetenekli çocukların becerileri nasıl tanımlanır?
 • Üstün yetenekli çocukların yaşadığı duygusal ve sosyal zorluklar nelerdir?
 • Üstün yetenekli çocukların yaşadıkları ortam içinde kendilerinin ve diğerlerinin konumlarının farkına varmaları nasıl sağlanır?
Üstün yetenekli çocuklar, kendilerini anlamakla meşgulken anne-babaları ve öğretmenleri de onları anlamaya çalışmaktadırlar. Bu nedenle, bu konuda çocukla ilgili herkesin bilgilenmesi önemlidir.

B.E.Y.A.Z Bireysel Gelişim ve Danışmanlık Merkeziolarak, üstün yetenekli çocukların değerlendirilmesi, kendilerinin ve çevrelerindeki ilgili kişilerin yönlendirilmesi konusunda çalışmalar yürütmekteyiz.
  Neler yapıyoruz?
 • Bireysel çalışmalar
 • Yaşantı grupları
 • Anne-baba eğitimi
 • Rehber öğretmen ve öğretmen eğitimi 
  bkz. Eğitim Seminerleri)

Kronik Hastalığı Olan Çocuklar ve Gençler

"Mavi ayı o gün yuvaya başlayacaktı. Bir haftadır annesine sürekli yuva ile ilgili sorular soruyordu. O kadar heyecanlıydı ki gece uyuyamamıştı. Mavi ayının o güne dek hiç arkadaşı olamamıştı, ancak annesi ona arkadaşların ne kadar eğlenceli olduğunu, onlarla oynamanın keyfini anlatmıştı. Sonunda beklenen gün geldi. Mavi ayı ve annesi birlikte yuvaya gittiler. Mavi ayı çevresine bakındı, beyaz ayılar, kahverengi ayılar, siyah ayılar gördü, ancak tek bir mavi ayı bile göremedi. Endişelendi."

Kronik Hastalığı Olan Çocuklar ve Gençler / / /
"Hayat Bazen Zor Olsa Da..."

Okul çağı çocuklarının yaklaşık %20'sinde kronik bir rahatsızlığın olduğu düşünülmektedir. Kronik rahatsızlıklar, üç aydan fazla devam eder ve bu nedenle de uzun dönemli düzenlemeler gerektirir, zaman içinde de bu düzenlemelerin sorumluluğu aileye ve çocuğa verilir. Kronik rahatsızlık, bedensel zorlukların yanında duygusal zorluklar da yaratır.Çocukların tepkileri üzüntü, kızgınlık, engellenme, şüphe, alaycılık, dalga geçme ve dengeli olma arasında gelip gider ve sürekli değişir. Kronik rahatsızlığı olan bir çocuğa ve ailesine yardımcı olmak için hagi noktaların üzerinde durmak gerekir?

 • Çocukların ve ailelerin hastalıkla ilgili duygu ve düşüncelerinin farkına varmalarına yardımcı olmak.
 • Çocukların ve ailelerin duygularını dışa vurmalarına yardımcı olmak.
 • Çocuk ve ailelerin bu sorun etrafında bir yaşam düzeni oluşturmalarına yardımcı olmak.
Kronik rahatsızlığı olan bir çocuğa sahip olan bir ailenin, aile olarak var olmaya devam etmesi ve aile bireylerinin yaşamlarını verimli bir biçimde sürdürebilmeleri için duygusal olarak da destek almaları son derece önemlidir.

B.E.Y.A.Z Bireysel Gelişim ve Danışmanlık Merkeziolarak, kronik rahatsızlığı olan çocuk, genç ve ailelerine yardımcı olmak üzere çeşitli programlar hazırladık. Bu programlar, Personalife Sağlıklı Yaşam Merkezi ile birlikte yürütülmektedir.
  Neler yapıyoruz?
 • Dışavurumcu sanat terapisi ve bilişsel-davranışçı yöntemlerle
 • Bireysel çalışmalar

İletişim Becerilerinde Eksiklik ve Zorluk

"Çocuğunuz okuldan eve, kendini işten yeni atılmış bir yetişkin kadar kederli hissederek ve görünerek gelirse, kederli çocuğunuzun ağır bir sosyal yara almış olma olasılığı çok yüksektir. Arkadaşlarıyla, akran gruplarıyla ve rakipleriyle yaşadığı ilişkilerin fırtınalı iniş çıkışları, okul yılları boyunca bütün çocukların zihnini büyük ölçüde meşgul eder." (Levine, 2002)

İletişim Becerilerinde Eksiklik Ve Zorluk / / /

"Ben Niçin Dışardayım?"

Çocuk ve gençlerin, sosyal olarak da sağlıklı ve mutlu olarak gelişmeleri onların duygusal gelişimleri açısından son derece önemlidir. Çocuk ve gençlerin "sosyal olarak düşünmeyi" öğrenmeleri, bu becerilerini geliştirmeleri gerekir. Bu becerinin gelişiminde kendini uygun şekilde ifade edebilme ve ortama uygun şekilde davranabilme en çok üstünde durulması gereken noktalardır. Okullarda bu alanda en sık karşılaşılan sorunlardan biri de zorbalık ve zorbalığı yapan ve zorbalığa maruz kalan çocuklardır.- Çocuk ve gence, selam vermek, teşekkür etmek, yardımlaşmak gibi temel sosyal becerileri nasıl öğretilir?
- Arkadaşlık kurmada ve sürdürmede zorlandığı noktaların farkına varmasını ve bunların üstesinden gelmesi nasıl sağlanır?
- Sorun çözme becerileri nasıl kazanılır?
- Ortama uygun davranmayı öğrenmek için ne tür uygulamalar yapmak gerekir?
- Zorbalık konusunu çok yönlü olarak nasıl ele alınır?
Sosyal becerinin kazanımı, zorbalıkla baş etme, birçok çocuk ve gencin yaşamında önemli bir dönemeç oluşturacaktır.B.E.Y.A.Z Bireysel Gelişim ve Danışmanlık Merkeziolarak, sosyal beceri gelişimi konusunda, çok yönlü olarak hizmet vermekteyiz.

  Neler yapıyoruz?
 • Bireysel çalışmalar
 • Grup çalışmalar

Sosyal Becerilerde Eksiklik ve Zorluk

"Gün içinde binlerce kez başkalarıyla iletişime geçmemiz gerekir ya da canımız istediği için iletişime geçeriz. İletişim sırasında rol oynayan birçok faktör vardır İletişime geçtiğimizde öncelikle bir niyetimiz vardır. Bu niyeti karşı tarafa aktarmak için öncelikle onun dikkatini çekmemiz gerekir. Bunun için de o kişinin adını kullanırız, "Bir dakika bakar mısın?" deriz. Eğer o kişinin dikkatini çekmeden iletişime geçersek, mesajın karşı tarafın mesajı almama olasılığı çok fazladır. Karşı tarafın dikkatini çekip mesajı verdikten sonra da ondan anlamlı bir tepki bekleriz. Eğer anlamlı bir tepki almadıysak, bu yaptıklarımızı tekrarlarız. Tepki alındıktan sonra da bu tepkinin alındığının onaylanması gerekir. Karşıdaki kişi herhangi bir tepkide bulunduğu zaman, bu hiç olmamış gibi davranılması, daha sonraki döngüleri olumsuz yönde etkiler. Tüm bu sürece iletişim döngüsü adı verilir. Ancak, iletişim döngüsü, iletişimin daha çok şekli ile ilgilidir. Kısaca özetlemek gerekirse DİKKAT/NİYET/TEKRAR YA DA TEPKİ/TEPKİNİN ONAYI iletişim döngüsünü oluşturur." 
(Greenspan,1997;Quill, 2001)

Sosyal Becerilerinde Eksiklik Ve Zorluk / / /
"Bu Şifreyi Çözmek Çok Zor"

"Otizm, bazı kişiler tarafından parçası eksik bir yap-boz olarak tanımlanır. Ben kendi otizmimi, değişik yap-boz parçalarıyla dolu bir kova olarak yaşadım, parçalarının hepsi birbirine karışmış bir sürü yap-boz, hepsinin bazı parçaları eksik ve hiçbir yap-boza ait olmayan fazladan parçalar. Benim için ilk kafa karışıklığı, hangi parçanın hangi yap-boza ait olduğunu bulmaktı. Buradan, hangi parçaların eksik olduğunu ve hangilerinin de aslında kovada bulunmadığını anlamam gerekiyordu." 
(Williams, 1996)

Bir çocuk ya da genç, birçok insanda, sezgisel olarak doğuştan var olan iletişim kurma ve sürdürme becerisine sahip değilse, insanlarla dolu bir ortamda kendisini, şifresini çözemediği bir bulmacanın içinde gibi hisseder. Böyle bir ortamda bulunmaktan hiç keyif almaz; diğer insanlar da onun tepkilerini anlamakta ve ona nasıl davranacaklarını saptamada zorluk çekerler.

 • Çocuğun diğer insanlarla iletişim kurmaya gereksinim duymasını sağlamak için ne tür çalışmalar yapmak gerekir?
 • Çocuğun kendi duygu ve düşüncelerinin farkına varması nasıl ve ne ölçüye kadar sağlanır?
 • Çocuğun başkalarının duygu, düşünce ve niyetlerinin farkına varması nasıl ve ne ölçüde sağlanır?
 • Çocuğa iletişim döngüleri nasıl öğretilir?
Bu beceriler, iletişim kurmada yoğun zorlukları olan çocuk ve gençlerin, iletişimin şifrelerini çözmelerinde ve kendilerini sosyal ortamlarda biraz daha rahat hissetmelerinde yardımcı olacaktır.

B.E.Y.A.Z Bireysel Gelişim ve Danışmanlık Merkeziolarak, iletişim becerileri alanındaki eksiklik ve zorlukların saptanması ve bu zorluklarla baş edilmesi konusunda hizmet vermekteyiz

Neler yapıyoruz?
 • Bireysel çalışmalar
 • Grup çalışmalar
.


Yetişkinlerde Dikkat Eksikliği ve Dürtüsellik

 • "Dikkat eksikliği-hiperaktivite sorunu çocukluk çağıyla sınırlı değildir.
 • Çocukluk döneminde DEHB yaşayan kişilerin 2/3'ü yetişkinlik döneminde orta-yoğun düzeyde sorun yaşamaktadırlar.
 • Yetişkinlikte yaşanan sorunlar daha çok insan ilişkileri, okul, iş ve duyguların kontrolü alanlarında kendini göstermektedir.
 • Dikkat bozukluğu her zeka düzeyinde görülebilir.
 • Dikkat bozukluğu yaşayan kişiler, genellikle öğrenme sorunları da yaşarlar.
 • Bu sorunu yaşayan yetişkinlerin, aynı yaş ve eğitim grubundaki kişilere göre gelirleri daha düşüktür. Daha sık iş değiştirirler.
 • YDB sorunu olan kişilerin boşanma oranlarının daha yüksek olduğu ve daha sıklıkla trafik cezası ödedikleri bilinmektedir." 
  (Young & Braham, 2007)
Yetişkinlerde Dikkat Eksikliği ve 
Dürtüsellik / / /

"Büyüyünce Geçmiyormuş."

Dikkat bozukluğu ve dürtüsellik nedeniyle birçok yetişkin okulda, işte ve ilişkilerinde sayısız sorun yaşamakta, kapasitelerini kullanamamakta ve mutsuz olmaktadır. Bu sorunlar özellikle:
 • Dikkatini odaklama ve sürdürme
 • Hafıza
 • Zaman kullanımı
 • Öfke kontrolü ve sorun çözme becerileri
 • Kaygı 
gibi alanlarda kendini göstermektedir. B.E.Y.A.Z Bireysel Gelişim ve Danışmanlık Merkezi dikkat eksikliği ve dürtüsellik sorunu yaşayan 18 yaş üstü yetişkinler için bu sorunlar hakkında farkındalık yaratma ve bu sorunlarla baş etmek üzere danışmanlık hizmeti vermekteyiz:
  Neler yapıyoruz?
 • Bireysel programlar
 • 10 oturumdan oluşan grup çalışmaları 
  (bkz. Eğitim Seminerleri)

Dikkat Eksikliği ve Dürtüsellik

"Kendimi Frenlemekte Zorlanıyorum."
Gelişimsel bir zorluk olan dikkat eksikliği, dürtüsellik ve hiperaktivite, çocuklarda, gençlerde ve yetişkinlerde görülebilmektedir. Bu durumda hangi özellikler dikkat çekicidir?

 • "Tepkiyi, keyfi ertelemede zorluk
 • Konuyla ilgisi olmayan işlere yönelme
 • Bir işle uğraşırken, o işin sonuna kadar dikkati ve çabayı sürdürebilmede zorluk
 • Yapılacak işleri hatırlamada, bu işler için gerekli bilgileri akılda tutmakta zorluk
 • İçselleştirilmiş konuşma ve kurallara uymanın gecikmesi veya hiç gelişmemesi
 • Duyguları, istekleri, heyecanları dengelemede zorluk
 • Problem çözme becerilerinde ve uzun dönemli hedeflere ulaşmada zorluk
 • Bir işi yaparken performansın beklenenden daha çok iniş-çıkış göstermesi
 • Bu özelliklerin okul öncesi dönemde gözlenmeye başlanması
 • Bu özelliklerin zaman içinde kalıcı olması" 
  (Barkley, 2006)
Bu özellikleri taşıyan bir kişinin, okul, iş gibi kural ve yapı gerektiren ortamlarda ne kadar zorlanacaklarını tahmin etmek zor değildir.B.E.Y.A.Z Bireysel Gelişim ve Danışmanlık Merkezi olarak her yaş grubu içinde dikkat eksikliği, dürtüsellik ve hiperaktivite yaşayan kişiler için çeşitli programlar sunmaktayız.
  Neler yapıyoruz?
 • Bireysel çalışmalar
 • Grup çalışmaları

Dikkat, Odaklanma ve Öğrenme

"Her alanda beceri sahibi üstatlar olmayışımız yetişkin toplumunda doğal olarak kabul edilen bir gerçektir. Bununla birlikte, çocuklarımıza her şeyde başarılı olmaları için muazzam bir baskı uygularız. Onlardan her gün matematikte, okumada, yazmada, konuşmada, imlada, ezberde, anlamada, problem çözmede, sosyal becerilerde, atletizmde ve sözel talimatları takip etmede kusursuz olmalarını bekleriz. Çok az çocuk bu "işlerin" hepsinde ustalaşabilir. Ve yetişkinlerin hiçbiri bunu yapamaz. Öyle ya da böyle bütün zihinlerin güçlü ve zayıf yönleri vardır." 
(Levine, 2002)

Dikkat, Odaklanma ve Öğrenme ///
"Belki de bir sorun var"

 • Bir öğrenme ortamı içinde, sunulanları öğrenebilmek için gerekli olan beceri alanları nelerdir?
 • Dikkat ve öğrenmedeki temel alanlar nelerdir?
 • Dikkat, odaklanma ya da zihinsel enerji kullanımı nasıl verimli hale getirilebilir?
 • Öğrenmede sorunlar yaşandığı nasıl anlaşılır?
 • Bu sorunlar nasıl saptanır ve bu sorunlarla nasıl baş edilir?
 • Anne-babalar dikkat ve öğrenme ile ilgili neler bilmeli?
  Bir okul ortamı içinde öğrenciye daha verimli bir şekilde yardımcı olmak için neler yapılabilir?
 • Güçlü ve gelişmesi gereken yönler ile ilgili neler yapılabilir?
Bir öğrenme ortamı içinde bulunan her çocuk başarılı olmak ister. Bu olamıyorsa, çocuk öğrenme için gerekli olan beceri alanlarının bazılarında zorluk çekiyor olabilir. Bu zorluklarla başa çıkabilmek için öncelikle doğru değerlendirme yöntemleri kullanılmalı ve daha sonra da çocuğun/gencin gereksinimlerine göre şekillendirilmiş bir eğitim programıyla çalışmalara devam edilmelidir.
  Neler yapıyoruz?
 • Rehber öğretmen ve öğretmenlere yönelik eğitim programı (bkz. Eğitim Programları)
 • Anne ve babalara yönelik eğitim programı
 • Çocuk ve gençlerle bireysel çalışmalar/grup çalışmaları