Yetişkinlere Yönelik Eğitimler

Eğitim ve Seminerler / / /

"HİÇ BİR İŞİMİ YETİŞTİREMİYORUM, HER ŞEYİM DARMADAĞIN": YETİŞKİNLİKTE DİKKAT BOZUKLUĞU GRUP ÇALIŞMASI:

Çalışmanın amacı: 

 • Unutulan faturalar, gecikilen randevular, yetiştirilemeyen projeler, sonradan pişman olunan kavgalar. Dikkat eksikliği ve dürtüsellik, çocukluk döneminde başlayıp yetişkinlik dönemine taşınan özellikler. Kişi yaşça büyümüş olsa da, bu özellikleri onun okul, iş ve özel yaşamını etkilemeye devam ediyor. Yaşamın kalitesini ve verimini arttırmak için dikkat eksikliği ve dürtüselliği olan kişilerin bazı becerilerini geliştirmek üzere bilinçli bir çaba harcamalarında yarar var.
Çalışmanın formatı: 
 • Yetişkinlikte dikkat eksikliği ve dürtüsellik kendini nasıl gösterir?
 • Değerlendirmeler
 • Üzerine gidilmesi gereken alanlar nelerdir:
 • Dikkat 
 • Hafıza
 • Öfke kontrolü
 • Zaman yönetimi
 • Aşırı kaygı
 • Planlama
 • İlişkiler
 • Bekleme, sabretme, dayanma
 • Bu alanlarda yaşanan zorluklarla nasıl baş edilir? gibi başlıklar çerçevesinde sohbet, kişisel paylaşımlar, müdahale yöntemleri, alıştırmalar, ödevler
 • Yoga, bu çalışma için önerilmektedir.
Çalışma kimlere yönelik?
 • 18 yaş üstü, dikkat eksikliği ve dürtüselliği olduğunu düşünen kişilere
Çalışmanın süresi:
 • 2 saat x 10 hafta 
"GERGİNİM, GERGİNİM, GERGİNİM VE BÖYLE OLMAKTAN ÇOK SIKILDIM: STRESLE BAŞ ETME":

Stresin, uykusuzluk, yeme sorunları, halsizlik, psikosomatik rahatsızlıklar gibi fiziksel etkileri, iş verimi düşüşü, içki-sigara tüketiminde artış, ilişkilerde bozulma gibi davranışsal etkileri, öfke, suçluluk, sabırsızlık, endişe gibi duygusal etkileri gözlenebilir. Tüm bunların kişiyi mutsuz etmesi ise beklenir bir sonuçtur. 


Çalışmanın içeriği:

 • Günlük yaşamın yarattığı sorunlarla baş etmek için düşünce biçimleri nasıl değiştirilir?
 • Kişi olaylar karşısında kendisini nasıl daha farklı hissedebilir ve farklı davranabilir?
 • İnsan ilişkilerinde zorlanmadan etkin olmak nasıl öğrenilir?
 • Etkin sorun çözme yöntemleri nelerdir?
 • Kişiye özel stresle baş etme yöntemini yaratmak
Çalışmanın formatı:
 • Grup paylaşımları
 • Zihni sakinleştirme alıştırmaları
 • Gevşeme çalışmaları
 • Dışavurumcu sanat terapisi çalışmaları
 • Beslenme önerileri
 • Yoga bu çalışma için önerilmektedir.
Çalışma kimlere yönelik?
 • Stres nedeniyle okul ve işte verim düşüklüğü yaşayan gençler ve yetişkinler
Çalışmanın süresi:
 • 2 saat X 12 hafta

"KONUŞURKEN YÜZÜM KIZARIYOR, SESİM TİTRİYOR: GENÇLER VE YETİŞKİNLER İÇİN SOSYAL BECERİ GRUP ÇALIŞMASI":

Çalışmanın amacı: 

 • Gençlik ve yetişkinlik dönemlerinde yeni ortamla girmek, bu ortamlarda kendini tanıtmak, çeşitli beceriler sergilemek giderek önem kazanmakta, kişilerin toplum içindeki konumları büyük ölçüde sosyal becerilerine göre belirlenmekte. Kişi kendini topluluk içinde rahat hissedemiyorsa, kendini ifade edemiyorsa sıkıntı yaşayabilir.ancak, sosyal beceriler öğrenilebilir, engeller ve çözümleri konusunda farkındalık kazanılabilir.
Çalışmanın formatı:
 • Paylaşımlar
 • Düşünce engellerinin değerlendirilmesi
 • Alıştırmalar
Çalışma kimlere yönelik?
 • Gençler ve yetişkinler
Çalışmanın süresi:
 • 2.5 saat X 8 hafta
"HEMEN BAĞIRMAYA BAŞLIYORUM: ÖFKE KONTROLÜ"

Çalışmanın amacı: 

 • Öfke, yakın ilişkilerde, iş hayatında ve her türlü ortamda sıklıkla yaşadığımız bir duygu. Öfkenin nasıl dışa vurulduğu, ilişkilerin kalitesi ve devamı açısından büyük önem taşımaktadır.
Çalışmanın içeriği:
 • Neden öfke duygusunun doğal olduğunu kabul etmek gerekir?
 • Öfkenin yönetimini kişi nasıl kendi eline alır?
 • Öfkelenmeye yol açan zihinsel süreçler nelerdir? Bu süreçlerin nasıl farkına varılır?
 • Kendi öfkemizi nasıl tanırız?
 • Öfkemizi kontrol edebilmek için nasıl yöntemler uygulamak gerekir? 
Çalışma kimlere yönelik?
 • Öfkesini daha iyi kontrol etmeye ve daha uygun ifade etmeye gerek duyan kişilere
Çalışmanın süresi:
 • 2 saat X 9 hafta