Üstün Yetenekli Çocuklar

"Üstün yetenekli olmanın en kötü yanı yalnızlık. Ben çok küçük bir köy okulunda okuyorum ve çevremde de pek fazla üstün yetenekli çocuk yok. Din, ahlak, felsefe, politika gibi zor konularla uğraşıyorum ve bu konularda konuşabileceğim kimse yok. Tüm konularla kendi başıma ilgilenmek zorundayım. Bu benim, kendimi dünya üzerinde çok çok çok yalnız hissetmeme neden oluyor. Üstün yetenekli olmanın en iyi yanı kavrayabildiğim karmaşıklık düzeyi. Benim nasıl düşündüğümü bana fark ettiren zor kavramları seviyorum. Bence normal insanlar, bu konuları kavramak için çok daha uzun zaman harcıyorlar ve ben bu işi çok daha çabuk yapabiliyorum. Kimi zaman, fikirler hızlı ve yoğun bir şekilde geldiğinde, sanki beynim dans ediyor gibi oluyor. 
(Erkek, 17 yaş)" (Delilse, 2006)

Üstün Yetenekli Çocuklar / / /
"Hem Şanslıyım Hem Değil"

Üstün yetenekli bir çocuğun tam olarak hangi özelliklere sahip olduğunu tanımlamak oldukça zordur. Üstün yetenekli olarak tanımlanan çocuk/gençlerin bazıları, dikkat, hafıza, çabuk öğrenme gibi çeşitli zihinsel beceri alanlarının tümünde çok başarılı olurken, kimileri bu alanların sadece bazılarında yaşıtlarından daha öndedirler. Bazı üstün yetenekli çocuklar ise müzik ya da matematik gibi belli bir beceri alanında üstün yetenek sergilerler.
 • Üstün yetenekli çocukların becerileri nasıl tanımlanır?
 • Üstün yetenekli çocukların yaşadığı duygusal ve sosyal zorluklar nelerdir?
 • Üstün yetenekli çocukların yaşadıkları ortam içinde kendilerinin ve diğerlerinin konumlarının farkına varmaları nasıl sağlanır?
Üstün yetenekli çocuklar, kendilerini anlamakla meşgulken anne-babaları ve öğretmenleri de onları anlamaya çalışmaktadırlar. Bu nedenle, bu konuda çocukla ilgili herkesin bilgilenmesi önemlidir.

B.E.Y.A.Z Bireysel Gelişim ve Danışmanlık Merkeziolarak, üstün yetenekli çocukların değerlendirilmesi, kendilerinin ve çevrelerindeki ilgili kişilerin yönlendirilmesi konusunda çalışmalar yürütmekteyiz.
  Neler yapıyoruz?
 • Bireysel çalışmalar
 • Yaşantı grupları
 • Anne-baba eğitimi
 • Rehber öğretmen ve öğretmen eğitimi 
  bkz. Eğitim Seminerleri)