Performans Geliştirme

"Performans, başarılması gereken işin, kişinin bütün güçlerini harekete geçirmesiyle yapılması ve sonuca ulaşılmasıdır. Performans geliştirme ise, kişinin sahip olduğu bir beceriyi, kendi kapasitesi çerçevesi içinde, en iyi şekilde sergileyebilmesi demektir." 
(Loehr & Schwartz, 2006)

Performans Geliştirme 
Sınav, Spor, Sahne Sanatları / / /

"Elimden Gelenin En İyisini Yapmayı 
Öğrenebilirim"

Kişinin, sınav, spor gibi belli bir performans sergilemesinin beklendiği durumlarda destekleyici ve engelleyici birçok faktör rol oynar. Belli bir alandaki performans gelişimi üzerinde çalışırken özellikle, bedensel, zihinsel ve duygusal performans boyutlarının üzerinde yoğunlaşmak gerekir. Bir sınavda ya da spor karşılaşmasında başarılı olmak için çok çalışmış, emek vermiş çocuğun ve gencin aşırı heyecan, yapamayacağına inanmak, rezil olma korkusu gibi nedenlerle başarısız olduğunu biliyoruz. Performansla ilgili çalışırken hangi konulara yönelmek gerekir?
 • Performans için gerekli fiziksel donanıma sahip olmak
 • Performans için hedef koymak
 • Performans için gerekli çalışma düzeninin içinde olmak
 • Kaygıyı performans için gerekli düzeye indirmek/çıkarmak
 • Performansı zihinde canlandırma
 • Performans için bedenin de desteklenmesi
Performans geliştirmek için kullanılan birçok yöntem içinden bazılarının öne çıktığını biliyoruz. Özellikle, performansa eşlik eden ikincil düşüncelerle çalışmak, zihinde canlandırma/imgeleme, gevşeme gibi yöntemler performansın gelişmesinde büyük yarar sağlamaktadır.

B.E.Y.A.Z Bireysel Gelişim ve Danışmanlık Merkezi olarak, performans geliştirme ve performans kaygısıyla baş etme konularında, bu alandaki en geçerli yöntemleri kullanarak, çocuk ve gençlere destek vermekteyiz.
  Neler yapıyoruz?
 • Bireysel performans geliştirme programları
 • Eğitim seminerleri
  (bkz. Eğitim Seminerleri)