Gelişimsel, Zihinsel ve Duygusal Değerlendirme

Gelişimsel, Zihinsel ve Duygusal Değerlendirme / / /

Çocuk ve gençlerle yapılacak çalışmalar öncesi, onların gelişimsel, zihinsel ve/veya duygusal olarak değerlendirmeleri, bu alanlara yönelik ipuçlarının toplanması, daha sonraki çalışmaların planlanması ve hedefler konulması açısından büyük önem taşır.

Gelişimsel Değerlendirmeler

Okulöncesi dönemde, kimi çocuklar, sosyal, motor, dil ve duygusal gelişim açısından yaşıtlarından çok daha belirgin şekilde hızlı veya yavaş gelişebilirler. Gelişimsel değerlendirmeler, çocuğun durumunun saptanmasında ve uygun müdahale planlarının oluşumunda önemli yol göstericilerdir.

Projektif Değerlendirmeler

Çocuk ve gençlerin kendilerini ve çevrelerini nasıl algıladıklarını, içinde büyüdükleri ve yaşadıkları ortamları zihinlerinde nasıl canlandırdıklarını anlamak, onları tanımak ve sorunlarına yardımcı olabilmek açısından önem taşır. Projektif değerlendirmeler, bu alanda, yön verici bulgular sunar.

Zihinsel Değerlendirmeler

Özellikle akademik alanda farklılık gösteren, dikkat ve öğrenme ile ilgili sorunlar yaşayan çocukların öğrenme için gerekli beceriler konusunda nasıl bir profile sahip olduklarını saptamak ,müdahale planlamasında ilk adımı oluşturur.

TRUE COLORS 

Kişinin bilişsel ve öğrenme stillerini değerlendiren bu testle ilgili ayrıntılı bilgi www.personalife.com.tr adresinden elde edilebilir.