Dikkat, Odaklanma ve Öğrenme

"Her alanda beceri sahibi üstatlar olmayışımız yetişkin toplumunda doğal olarak kabul edilen bir gerçektir. Bununla birlikte, çocuklarımıza her şeyde başarılı olmaları için muazzam bir baskı uygularız. Onlardan her gün matematikte, okumada, yazmada, konuşmada, imlada, ezberde, anlamada, problem çözmede, sosyal becerilerde, atletizmde ve sözel talimatları takip etmede kusursuz olmalarını bekleriz. Çok az çocuk bu "işlerin" hepsinde ustalaşabilir. Ve yetişkinlerin hiçbiri bunu yapamaz. Öyle ya da böyle bütün zihinlerin güçlü ve zayıf yönleri vardır." 
(Levine, 2002)

Dikkat, Odaklanma ve Öğrenme ///
"Belki de bir sorun var"
 • Bir öğrenme ortamı içinde, sunulanları öğrenebilmek için gerekli olan beceri alanları nelerdir?
 • Dikkat ve öğrenmedeki temel alanlar nelerdir?
 • Dikkat, odaklanma ya da zihinsel enerji kullanımı nasıl verimli hale getirilebilir?
 • Öğrenmede sorunlar yaşandığı nasıl anlaşılır?
 • Bu sorunlar nasıl saptanır ve bu sorunlarla nasıl baş edilir?
 • Anne-babalar dikkat ve öğrenme ile ilgili neler bilmeli?
  Bir okul ortamı içinde öğrenciye daha verimli bir şekilde yardımcı olmak için neler yapılabilir?
 • Güçlü ve gelişmesi gereken yönler ile ilgili neler yapılabilir?
Bir öğrenme ortamı içinde bulunan her çocuk başarılı olmak ister. Bu olamıyorsa, çocuk öğrenme için gerekli olan beceri alanlarının bazılarında zorluk çekiyor olabilir. Bu zorluklarla başa çıkabilmek için öncelikle doğru değerlendirme yöntemleri kullanılmalı ve daha sonra da çocuğun/gencin gereksinimlerine göre şekillendirilmiş bir eğitim programıyla çalışmalara devam edilmelidir.
  Neler yapıyoruz?
 • Rehber öğretmen ve öğretmenlere yönelik eğitim programı (bkz. Eğitim Programları)
 • Anne ve babalara yönelik eğitim programı
 • Çocuk ve gençlerle bireysel çalışmalar/grup çalışmaları