Aile terapisi

Bu alanda birçok değişik anlayış ve yaklaşım bulunmakla beraber, genel anlayış, aileyi bir bütün sistem olarak ele almak ve sorunun çözümü için ailenin katılımını sağlamaktır. Terapist, sorunun tanımlanması ve aile bireyleri için ne anlam taşıdığının saptanmasında kilit bir role sahiptir. Konu çocuk olduğunda, aile terapisi büyük önem kazanmaktadır; sorunun çözümüne tüm aile bireylerinin katılımını sağlamak, sorunun kalıcı bir çözüme kavuşması açısından gerekli olabilir.