Ağırlıklı Olarak Alanda Çalışanlara Yönelik Eğitimler"İLK TANIŞMA: ÇOCUK VE GENÇLERLE ÖNGÖRÜŞME. MODELLER VE MÜDAHALE PLANLAMASI":

Öngörüşme, terapist ile çocuk/genç ve ailenin ilk tanışmasıdır. Bu tanışma sırasında, daha sonra yapılacak olan çalışmaların da ilk adımı atılmış olur. Çok hassas bir süreç olan öngörüşme sırasında dikkat edilmesi, göz önünde bulundurulması gereken birçok nokta vardır. 

Eğitimin içeriği:

 • Öngörüşme nasıl tanımlanır? Özellikleri nelerdir?
 • Öngörüşme sırasında hangi noktalara özellikle dikkat etmek gerekir?
 • Öngörüşme sırasında hangi bilgileri almak gerekir?
 • Değişik sorunlar için öngörüşme nasıl modifiye edilmelidir?
Eğitimin formatı:
 • Teorik bilgilendirme
 • Vaka örnekleri
 • Canlandırma
 • Video gösterimi
Eğitim kimlere yönelik?
 • Psikolojik danışmanlar
 • Psikoloji ve PDR 4. sınıf öğrencileri
Eğitimin süresi:
 • 4 saat
"ÇOCUĞUMUZ ÜSTÜN YETENEKLİ, PEKİ BİZ NELER YAPMALIYIZ?"

Çevremizde, bir veya birçok alanda yaşıtlarının birçoğundan daha üst düzeyde yeteneklere sahip olan bir çok çocuk/genç görüyoruz. Ancak, ülkemizde bu çocuklara sunulabilen olanaklar oldukça kısıtlı. Bu nedenle gerek ailelerin gerekse okulların bu konuda çok bilinçli olup, bu çocukları destekleyebilmeleri büyük önem taşıyor.

Eğitimin içeriği:

 • Üstün yetenekli çocuk nasıl tanımlanır?
 • Üstün yetenekli çocukların özel gereksinimleri nelerdir?
 • Üstün yetenekli çocuklar, duygusal ve sosyal açıdan nasıl desteklenmeleridir?
 • Üstün yetenekli çocukların yaşamında ailelerin rolü ne olmalıdır?
 • Üstün yetenekli çocukların yaşamında okulun yeri ne olmalıdır?
 • Okul ortamı üstün yetenekli çocukların gereksinimlerine göre nasıl düzenlenmelidir?
 • Üstün yetenekli çocuklar ile ilgili yaşantı paylaşımlar
Eğitimin formatı:
 • Teorik bilgilendirme
 • Canlandırmalar
 • Sanat terapisi çalışması
 • Örnek paylaşımları
Eğitim kimlere yönelik?
 • Psikolojik danışman ve öğretmenler
 • Anne-babalar
 • Ruh sağlığı alanında çalışanlar
 • Psikoloji ve PDR 4.sınıf öğrencileri
Eğitimin süresi
 • Psikolojik danışman ve öğretmenler için 12 saat 
  (6 eğitim saati x2 gün)
"PERFORMANSIMI GÖSTERMEM GEREKİYOR: AMA YA BAŞARAMAZSAM?":

Performans, günümüz çocuklarının ve gençlerinin giderek daha fazla yüzyüze kaldıkları bir olgu. Okul performansı, sınav performansı, spor performansı, sahne performansı ve daha birçokları. Kişinin becerisini en iyi şekilde sergilemesi gereken durumlarda, kendisine yardımcı olabilecek performans geliştirme ve kaygıyla baş etme yöntemleri hakkında bilgi sahibi olması ona çok büyük destek sağlayacaktır. 

Eğitimin içeriği:

 • Performans nedir? Hangi alanlardan oluşur?
 • Performans geliştirme nasıl tanımlanır?
 • Kaygı nasıl tanımlanır?
 • Kaygı ile baş etme yöntemlerini tanıma
 • Performans geliştirme yöntemleri nelerdir?
 • En etkili performans geliştirme yöntemleri nasıl uygulanır?
Eğitimin formatı:
 • Teorik bilgilendirme
 • Canlı uygulamalar
 • Sanat terapisi
 • Paylaşımlar
 • Eğitim kimlere yönelik?
 • Psikolojik danışmanlar
 • Ruh sağlığı alanında çalışanlar
 • Psikoloji ve PDR 4.sınıf öğrencileri
Eğitimin süresi:
 • 1 gün (6 eğitim saati+molalar)

"OYUNU TERAPİ ARACI OLARAK KULLANMAK: OYUN TERAPİSİNE GİRİŞ":

Oyun terapisi, günümüzde, çocuk terapisi alanında en çok kullanılan yöntemlerden bir tanesidir. Çok geniş teorik temelleri ve uygulama biçimleri olan bu terapi yöntemine bir giriş yapmak, alanda çalışan bir çok terapist için önemli bir adım olacaktır.

Eğitimin içeriği:

 • Oyun nedir?
 • Oyun terapisinin kısa tarihçesi
 • Çocuk merkezli oyun terapisinin tanıtımı
 • Örneklerin incelenmesi
Eğitimin formatı:
 • Teorik bilgilendirme
 • Video gösterimi
 • Canlı uygulamalar
 • Paylaşımlar
Eğitim kimlere yönelik?
 • Psikolojik danışmanlar
 • Ruh sağlığı alanında çalışanlar
Eğitimin süresi:
 • 7 eğitim saati+molalar
"BANA NEDEN KÖTÜ DAVRANDIKLARINI ANLAMIYORUM, NE YAPACAĞIMI BİLMİYORUM: OKULLARDA ZORBALIK":

Zorbalık yapan ve zorbalığa maruz kalan çocuklar, okul çağı çocukları arasında giderek yaygınlaşan olgular. Bu çocukları tanımak ve özellikle okul ortamı içinde nasıl bir yaklaşım sergileneceğine karar vermek, çocukların sosyal becerilerini geliştirmek ve sosyal dengeleri korumak açısından önem taşımaktadır.

Eğitimin içeriği:

 • Zorbalık yapan ve zorbalığa maruz kalan çocukların özellikleri nelerdir?
 • Zorbalık konusunda yönetici, psikolojik danışman, öğretmen ve öğrencilerin üzerine düşenler nelerdir?
 • Bu konuda ne tür müdahaleler planlamak gerekir?
Eğitimin formatı:
 • Teorik bilgilendirme
 • Vaka örnekleri
 • Müdahale planlaması
 • Paylaşımlar
Eğitim kimlere yönelik?
 • Psikolojik danışmanlar
 • Ruh sağlığı alanında çalışanlar
 • Psikoloji ve PDR 4.sınıf öğrencileri
Eğitimin süresi:
 • 4 saat
"BU KADAR GÜZEL KOMPOZİSYON YAZAN BİR ÇOCUK BİR TELEFON NUMARASINI NASIL HATIRLAMAZ? ÖĞRENME İÇİN GEREKLİ BECERİ ALANLARI":

Her insan, yaşamının her kesitinde bir şeyler öğreniyordur. Ancak, öğrenme, okul döneminde daha vurgulu olarak ortaya çıkan bir konudur. Herkesin güçlü olduğu ve zorlandığı öğrenme alanları vardır. Bunların farkında olmak; öğrenme sırasında güçlü alanlardan yararlanmak, diğer alanları da geliştirmek, okul yaşamının daha kaliteli ve verimli geçmesini sağlar. 

Eğitimin içeriği:

 • Öğrenme için gerekli beceri alanları hakkında teorik bilgilendirme
 • Bir beceri alanında zorlanma yaşandığını fark etmek nasıl mümkün olur?
 • Beceri alanlarını geliştirmek nasıl mümkün olabilir?
 • Müdahale planlamaları
Eğitimin formatı:
 • Teorik bilgilendirme
 • Beceri alanlarına yönelik örnekler
 • Uygulamalı müdahale planlaması
Eğitim kimlere yönelik?
 • Psikolojik danışmanlar
 • Psikoloji ve PDR öğrencileri
 • Anne ve babalar
Eğitimin süresi:
 • Alanda çalışanlar için: 2'şer saatlik 4 oturum
"BAŞKALARININ YANINDA NASIL DAVRANACAĞINI BİLEMİYOR: ÇOCUK VE GENÇLERDE SOSYAL BECERİ VE İLETİŞİM BECERİLERİ GELİŞİMİ":

Sosyal beceri ve iletişim becerilerinin doğuştan ve herkeste var olan beceriler olduğu düşünülür. Gerçekten de, birçok kişi bu becerilerini sezgisel olarak geliştirir. Ama, bu çizginin dışında gelişen bir çok çocuk ve genç de bulunmaktadır. Onları anlamak ve onların sosyal ortamlarda, daha becerikli olmalarına destek olabilmek önemlidir.

Eğitimin içeriği:

 • Sosyal beceri ve iletişim becerilerinin tanımlanması nasıl olur? Gelişim evreleri nelerdir?
 • Sosyal beceri yelpazesinde zorluk olarak tanımlanabilecek özellikler nelerdir?
 • İletişim becerileri yelpazesinde zorluk olarak tanımlanabilecek özellikler nelerdir?
 • Bu zorluklar karşısında çocuğun/gencin, anne-babanın, öğretmenlerin yapabilecekleri nelerdir?
Eğitimin formatı:
 • Teorik bilgilendirme
 • Vaka örnekleri
 • Uygulamalar
 • Saat terapisi
 • Paylaşımlar
Eğitim kimlere yönelik?
 • Anne-babalar
 • Ruh sağlığı alanında çalışanlar
 • Psikolojik danışmanlar
 • Psikoloji ve PDR 4.sınıf öğrenciler
Eğitimin süresi:
 • Anne-babalar için:3 saat
 • Alanda çalışanlar için: 6 eğitim saati
"HER ŞEY ESKİSİ GİBİ OLABİLECEK Mİ?: ÇOCUK VE TRAVMATİK OLAYLAR":

Travmatik yaşantılar, yaşamın keskin dönemeçleri olarak tanımlanmakta ve o andan sonra yaşamın farklı bir rotaya oturduğu belirtilmektedir. Ancak, birçok travmatik yaşantı, yaşayanlar tarafından "önemsiz" olarak nitelendirilmekte, kişiler olaylardan etkilenmediklerini düşünmektedirler. 

Eğitimin içeriği:

 • Travma nedir?
 • Travma sonrası stres bozukluğu nedir?
 • Travmayı çocuklar nasıl algılar, bu algılamayı etkileyen unsurlar nelerdir?
 • Travmanın duygu, düşünce ve davranış boyutunda yansıması
 • Travmanın uzun dönemli etkileri nelerdir?
 • Travmanın etkilerini hafifletmek için anne-baba ve öğretmenlerin yapabilecekleri nelerdir?
 • Travma ile baş etme yöntemleri
 • Travma ile çalışmada sanat terapisi
Eğitimin formatı:
 • Teorik bilgilendirme
 • Vaka örnekleri
 • Sanat terapisi uygulamaları
 • Diğer yöntemlerin uygulamaları
 • Paylaşımlar
Eğitim kimlere yönelik?
 • Ruh sağlığı alanında çalışanlar
 • Psikolojik danışmanlar
 • Psikoloji ve PDR 4. sınıf öğrencileri
Eğitimin süresi:
 • 7 eğitim saati
"KARI-KOCA BOŞANABİLİR. ANNE-BABA-ÇOCUK BOŞANABİLİR Mİ?":Ayrılmak-boşanmak her gün daha da sık karşılaştığımız olgular.  Boşanma, eğer ailede bir de çocuk varsa, sadece karı-kocayı ilgilendirmiyor. Boşanma, aile bireylerinin duygusal yaşamlarında çok derin izler bırakabilir; bu süreç daha az yaralarla da aşılabilir.  Boşanmayı, travmatik bir süreç haline getirmemek için dikkat edilmesi gereken noktaları bilmek, bu süreç içinde yer alan herkes açısından nem taşımaktadır.Eğitimin İçeriği:
 • Boşanmayı çocuk ve gençler nasıl algılar?
 • Boşanmanın çocuk üzerindeki etkilerini neler belirler?
 • Çocuğun boşanmadan en az zararla çıkması nasıl mümkün olabilir?
 • Ailenin özellikle dikkat etmesi gereken noktalar nelerdir?
 • Okul ortamının boşanma sırasındaki yeri
 • Boşanmadan sonraki yeni aile yapılanmaları
 • Boşanmanın uzun dönemli etkileri
Eğitimin formatı:
 • Teorik bilgilendirme
 • Örnekler
 • Sanat terapisi çalışma
 • Paylaşımlar
Eğitim kimlere yönelik?
 • Anne/Babalar
 • Psikolojik danışmanlar>
 • Ruh sağlığı alanında çalışanlar>
 • Psikoloji ve PDR 4.sınıf öğrencileri
Eğitimin süresi
 • Alanda Çalışanlar için 6 Saat
  HAYATA ADIM ATARKEN: GENÇLİK DÖNEMİ":

  Gençlik dönemi, diğer gelişim dönemlerinin içinde yer aldığı halde, genellikle, daha özel, daha zor bir dönem olarak nitelendirilir. Bu dönemim özelliklerini bilmek, gençlerle birlikte yaşamak durumunda olan herkes açısından önemlidir.

  Eğitimin içeriği: 

  • Gençlik dönemi, diğer gelişim dönemleri içinde nasıl bir konuma sahiptir? Diğer dönemlerden nasıl ayrılır?
  • Bu dönemdeki gencin fiziksel, duygusal, bilişsel özellikleri nelerdir?
  • Bu dönemdeki gencin aşması gereken görevler nelerdir?
  • Bu dönemde en sık karşılaşılan psikolojik sorunlar 

  Eğitimin formatı:

  • Teorik bilgilendirme
  • Filmlerden fragmanlar
  • Canlandırmalar
  • Paylaşımlar

  Eğitim kimlere yönelik?

  • Anne-babalar
  • Psikolojik danışmanlar
  • Psikoloji ve PDR 4. sınıf öğrencileri

  Eğitimin süresi:

  • Alanda çalışanlar ve öğrenciler için: 5 saat
  "YAŞAMLA YENİ BİR BULUŞMA: GESTALT BAKIŞ AÇISINA GİRİŞ" :

  Gestalt bakış açısı, kişilerin seçimleri, duyguları, düşünceleri ve ihtiyaçları konusunda yeni bir farkındalık kazanmalarına yardımcı olur. Bu şekilde, bireyler kendi yaşamlarının sorumluluğunu ele alma fırsatını yakalayabilirler.

  Çalışmanın içeriği:

  • Gestalt bakış açısı ve felsefesi nedir?
  • Kişi bireysel gelişimi ve diğer insanlarla girdiği etkileşimler içinde yaptıklarının nasıl farkına varabilir?
  • Gestalt yaklaşımı bireysel ve profesyonel yaşamın içine nasıl aktarılır?

  Çalışmanın formatı:

  • Teorik bilgi aktarımı
  • Alıştırmalar
  • Yaşantı paylaşımları

  Çalışma kimlere yönelik?

  • Gestalt felsefesini özel ve profesyonel yaşamına aktarmak isteyen herkes

  Çalışmanın süresi:

  • 4 saat X 5 oturum