Hakkımızda

EKİBİMİZ

Dünya üzerinde yaşayan her insan biriciktir, kendine özgüdür.
Kişinin kendi içinde mutlu ve huzurlu olması ile yaşadığı toplum ile uyumlu olması çok ince dengeler gerektirir. Doğuştan sahip olduğumuz özellikler, içine doğduğumuz aile, değerler, kültür bizi yapılandırır. Bu yapılanma içinde, kimi zaman iç dengelerimizin yerinde olduğunu kimi zaman da sarsıldığını hissederiz. Beyaz Bireysel Gelişim ve Danışmanlık Merkezi, her yaştan bireyin kendi potansiyelinin farkına varması, bunu ortaya çıkarabilmesi ve kendi yaşamı üzerinde yetkinlik kazanmasını hedefler. Gerektiğinde, bu sürece anne-babalar, diğer aile bireyleri ve öğretmenler de katılır. 

Farkındalık ve yetkinlik kazanmak zahmetli bir süreçtir. Bizler, bu alanda denenmiş, etkinliği kanıtlanmış ve "klasikleşmiş" yöntemleri kullanmayı tercih ediyoruz. 


Çalışmalarımız Kimlere Yönelik?
   • Çocuk ve gençler
   • Genç yetişkinler
   • Yetişkinler
   • Anne-babalar
   • Çocukla ilgili diğer aile bireyleri
   • Öğretmenler
   • Rehber öğretmenler
   Nasıl Çalışıyoruz?
     • Denenmiş yöntemler ve programlarla
     • Yeni yöntemler ve programlarla
     • Her danışan için en uygun, en etkili yaklaşım modelini oluşturarak
     Çalışma Hedeflerimiz Neler?
       • Çocuk ve gençlerin kendi içlerindeki potansiyelleri ortaya çıkarabilmeleri
       • Yaşam içinde kendilerinin kontrol edebilecekleri alanları fark etmeleri ve bu alanlarda yetkinlik kazanmaları
       • Çocuk ve gencin yaşamında önemli olan kurumların, özellikle aile ve okulun, çocuk ve gencin gelişimi konusunda bilinçlendirilmesi ve desteklenmeleri

       EKİBİMİZ

       Şeniz Pamuk

       1981 yılında Üsküdar Amerikan Kız Lisesi'ni bitirdikten sonra bir yıl İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü'nde eğitim alan, Pamuk, 1985 yılında Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nü bitirmiştir. Bu dönemde, Prof. Dr. Çiğdem Kağıtçıbaşı tarafından yürütülen "Çok Yönlü Okul Öncesi Eğitimi, Çocuk Gelişimi ve Anne Eğitimi" araştırması, Prof. Dr. Ayhan Koç tarafından yürütülen "Eğitim Düzeyi ve Dil Gelişimi" araştırması gibi çeşitli projelerde görev almıştır. 1987 yılında, Boğaziçi Üniversitesi Klinik Psikoloji Lisansüstü Programı'nı bitiren Pamuk'un bitirme tezinin konusu "İlkokul Döneminde Aynı Cins ve Karşı Cinsten Çocukların Birbirlerini Algılamaları"dır. Pamuk, bu dönemde, üniversitenin düzenlediği çeşitli kongrelerin organizasyonunda çalışmış, Prof. Dr. Güler Fişek yönetimindeki "Türk Ailelerinin Yapısı" araştırmasında da görev almıştır. Halen Freiburg Üniversitesi'nde doktora çalışmalarına devam eden Pamuk'un doktora tezinin konusu "Alman ve Türk Boşanmış Anne ve Çocuklarının Boşanmayı Algılamaları"dır. Pamuk, çocuklarla klinik alandaki çalışmalarına lisansüstü eğitimi sırasında İstanbul Tıp Fakültesi Çapa Çocuk Psikiyatrisi Kliniği'nde başlamış, aynı dönemde bazı okulöncesi kurumlarda da danışmanlık yapmıştır.
        
       Pamuk, lisansüstü eğitimini tamamladıktan sonra, Özel Robert Lisesi Çocuk İnceleme Merkezi'nde iki yıl eğitimci olarak çalışmış, bu sırada Davranış Bilimleri Enstitüsü Çocuk ve Genç Birimi'nin kuruluşuna katkıda bulunmuş ve 2008 yılına kadar bu kurumda terapist olarak çalışmış, dönemsel olarak bölüm sorumlusu ve WEB sorumlusu görevlerini üstlenmiş, genç terapistlerin eğitimlerinde rol üstlenmiş, "Mesleğe Hazırlık" programlarının hazırlanması ve uygulanmasının yanında, bir çok proje ve yayının oluşumunda yer almıştır.
        
       Pamuk, bu dönem içinde dışavurumcu sanat terapisi, EMDR ve çeşitli travma terapileri, bilişsel-davranışçı terapi, aile terapisi, dinamik terapiler alanlarında çok sayıda eğitime katılmıştır. Bunun yanında, çeşitli okullarda ve kuruluşlarda profesyonellere ve anne-babalara eğitimler vermiştir.
        
       Pamuk, Temmuz.2008'de B.E.Y.A.Z Bireysel Gelişim ve Danışmanlık Merkezi'ni kurmuştur ve çalışmalarını bu merkezde sürdürmektedir.

       Leyla Nazlı Pirinççi

       2001 yılında Koç Özel Lisesi’ni bitirdikten sonra Amerika’ya giderek Brown Üniversitesi Psikoloji ve Modern Kültür/Medya Bölümleri’nde çift anadal yapmış ve 2005 yılında lisans eğitimini tamamlamıştır. Brown Üniversitesi’nde, “İlk Doğan ve İlk Doğmamış Olan Çocukların Sorumluluk Duygularının İncelenmesi” konulu araştırmada görev almıştır. Türkiye’ye döndükten sonra, Yağmur Çocuklar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nde psikolog olarak çalışırken aynı zamanda Davranış Bilimleri Enstitüsü Çocuk ve Ergen Bölümü Staj Programına katılmıştır. Ardından, 2007 yılında İstanbul Maltepe Üniversitesi Psikoloji Anabilim Dalı Klinik Psikoloji lisansüstü eğitimine başlamıştır. Bu dönemde, Play to Learn Anaokulu’nda bir yıl süreyle psikolog olarak görev yapmış, verdiği seminerler ve yürüttüğü bireysel görüşmelerle Aile Danışmanlığı konusunda önemli tecrübeler edinme fırsatı bulmuştur. 2009 yılında Klinik Psikoloji Yüksek Lisans’ını tamamlayan Pirinççi tezini, “Lise Öğrencilerinin Mükemmeliyetçilik Düzeyleri ile Kaygı Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi” üzerine yazmıştır. Aynı zamanda, yüksek lisansı boyunca Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıklar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde staj yapmıştır.2010 yılından 2013 yılına kadar, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk ve Ergen Psikiyatri Servisi’nde psikolog olarak görev yapan Pirinççi, 2009 yılı itibariyle de B.E.Y.A.Z Bireysel Gelişim ve Danışma Merkezi ekibine dahil olmuştur. Çocuklar, ergenler ve aileleriyle hem değerlendirme hem de terapi alanlarında çalışmaya devam etmektedir.Pirinççi, Gelişim Testleri ve Projektif Testler eğitimlerini tamamlamış olup, İstanbul Çocuk ve Ergen Psikanalitik Psikoterapiler Derneği bünyesi altında formasyonunu tamamlamıştır. İstanbul Psikanaliz Derneği'nde yetişkin psikanalisti adayıdır; yetişkinlerle de psikanalitik psikoterapi çalışmalarını sürdürmektedir. Alandaki gelişmeleri takip etmek adına semir ve eğitim programlarına da katılmaktadır. 

       Yener Yüksel

       2009 yılında burslu olarak Yeditepe Üniversitesi Psikoloji bölümünü kazanan Yener Yüksel eğitim hayatı boyunca bir çok akademik proje yürütmüştür. Yard. Doç. Esin Uzun Oğuz ve Yard. Doç. Ayşe Altan Atalay danışmanlığında genç yetişkin bireylerde mükemmeliyetçilik, bağlanma, kaygı ve benlik algısı konularında bir çok çalışma yapmıştır. Bu çalışmaları ile bir çok ulusal kongre ve çalıştaya katılım göstermiştir. Lisans eğitimi boyunca çeşitli sivil toplum kuruluşlarında (KAGİDER, Tarlabaşı Toplum Merkezi, ve Greenpeace) ve Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastahanesi’nde staj yapmıştır. 2014 yılında Yeditepe Üniversitesi Psikoloji bölümünden onur derecesiyle mezun olmuş ve  lisans bitirme tezi “ Genç Yetişkinlerde Sosyal Anksiyete, Anksiyete Duyarlılığı, Durumluk/Sürekli Kaygı ve Alkol Kullanma Nedenleri Arasındaki İlişki” üzerine olmuştur. Aynı yıl Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programlarına burslu olarak kabul edilmiş ve Çocuk-Ergen alt dalında uzmanlık eğitimine başlamıştır. Bu eğitim sırasında ağırlıklı olarak bütünleşik/eklektik psikoterapi eğitimi almanın yanında çocuk ve ergenler ile ilişkisel psikanalitik terapi uygulamıştır. Bireysel ve grup süpervizyonlarını Yard. Doç. Elif Akdağ Göçek, Yard. Doç. Sibel Halfon, Berta Adato Saporta, Bahar Oran ve Şeniz Pamuk gibi isimler ile sürdürmüştür. Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programları’nda “Genç Yetişkin Eşcinsel Bireylerin Bağlanma Biçimleri ile Savunma Mekanizmaları, ve Psikopatolojik Yatkınları Arasındaki İlişkinin Nitel ve Nicel olarak İncelenmesi” isimli tezi üzerine çalışmasını sürdürmektedir. Aynı zamanda, 2015 yılı itibari ile  BEYAZ Bireysel Gelişim ve Danışma Merkezi ekibine dahil olmuştur. Çocuk, ergen ve aileleriyle hem değerlendirme(bilişsel ve projektif) hem bireysel terapi alanlarında çalışmaya devam etmektedir. Alandaki gelişmeleri, ulusal ve uluslarası kongreleri takip etmekte ve klinik anlamda çalışmalarını çocuk ve ergenler ile sürdürmektedir.