Özel Beyaz Bireysel Gelişim ve Aile Danışma Merkezi - 0212 231 6112 / 0532 201 4180
ECE GÜNDÜZ AŞIROĞLU Uzman Klinik Psikolog

 

  • 2010 yılında İstanbul Erkek Lisesi’ni derece ile bitirdikten sonra başladığı Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden, 2015 yılında birincilikle mezun olmuştur.

  • Lisans eğitiminin bir sömestrını ERASMUS Programı ile Berlin Freie Universität’te değişim öğrencisi olarak geçirmiştir.

  • Lisans öğrencisi olarak, Fransız Lape Hastanesi ve Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde staj yapmış ve İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Nörolojisi Ana Bilim Dalı’nda Çocuk Nörologu Prof. Dr. Barış Korkmaz’ın muayenehanesinde gözlemlerde bulunmuştur.

  • Burslu olarak kabul edildiği İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans (YL) Programı Çocuk ve Ergen Bölümü’ndeki uzmanlık eğitimi süresince, üniversitenin Psikolojik Danışmanlık Merkezi’nde çocuk ve ergen danışanlara psikodinamik yönelimli terapi uygulamış ve psikolojik değerlendirmelerde bulunmuştur. Bu dönemde bireysel ve grup süpervizyonlarını Yard. Doç. Elif Akdağ Göçek, Yard. Doç. Sibel Halfon, Psk. Dan. Şebnem İmeryüz ve Klnk. Psk. Şeniz Pamuk gibi isimlerden almıştır.

  • Teori ve pratik eğitimlerini tamamlamış olduğu Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji YL Programları’nda çocuk, göç ve depresyon üzerine bitirme tezi çalışmasını sürdürmektedir.

  • 2016 yılında ekibine dahil olduğu Beyaz Bireysel Gelişim ve Danışmanlık Merkezi’nde çocuk ve ergen danışanlarla hem bireysel terapi hem de bilişsel (WISC-IV) ve projektif (CAT, TAT, çizim testleri) değerlendirme alanında çalışmaya devam etmektedir.

  • Türk Psikologlar Derneği ve Bebek Ruh Sağlığı Derneği (BRSD) üyesidir. BRSD ve Kızılay işbirliği ile yürütülen bir proje kapsamında Suriyeli anne – bebek gruplarıyla bir yıl boyunca gönüllü psikolog olarak çalışmıştır.

  • Lacancı Psikanaliz ile ilgilenmekte olup, bir kısmı bu alanda yoğunlaşmış olan seminerler ve eğitim programlarına katılarak alandaki gelişmeleri takip etmekte ve 2015 yılından beri psikanalizine devam etmektedir.